Akkoordlijst 13 september 2022

Beslissing op bezwaar van diverse bezwaarmakers tegen het verkeersbesluit “parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen Jan Persijnstraat”.

Op 9 augustus 2022 heeft de hoorzitting inzake de bezwaren tegen het verkeersbesluit parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen Jan Persijnstraat, d.d. 1 juni 2022, plaatsgevonden. Naar aanleiding hiervan heeft de bezwaarschriftencommissie Ouder-Amstel het advies uitgebracht om de bezwaarschriften van twee bezwaarmakers niet-ontvankelijk te verklaren vanwege formele gebreken. Voor de overige vijf bezwaarmakers adviseert de bezwaarschriftencommissie tevens de bezwaarschriften niet-ontvankelijk te verklaren omdat bezwaarmakers geen belanghebbende zijn bij het verkeersbesluit.

Besluit 

Het advies van de bezwaarschriftencommissie d.d. 18 augustus 2022 inzake het verkeersbesluit parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen Jan Persijnstraat d.d. 1 juni 2022, over te nemen en de bezwaren van C.M. K., M.J. v.d. S., V.J. V., M.W. B., M. B.H., Th.J. d. R. en S.JL. d. R.D. niet-ontvankelijk te verklaren alsmede het bestreden besluit in stand te laten.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 13 september 2022

de secretaris, 
R. van Reijswoud