Akkoordlijst 12 april 2022

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, A.E.K.O. (Jan Benninghweg, Duivendrecht)

Bij besluit van 5 februari 2022, verzonden op 1 maart 2022, is mevrouw A.E.K.O. (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 5 februari 2022 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. 
Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 5 februari 2022, verzonden op 1 maart 2022. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 3 maart 2022 bezwaar ingediend.

U wordt als volgt geadviseerd: 

 1. Het bezwaar van 3 maart 2022 ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
 2. De besluiten van 5 februari 2022 (verzonden op 1 maart 2022) in stand te laten;
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Besluit 

 1. Het bezwaar van 3 maart 2022 ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
 2. De besluiten van 5 februari 2022 (verzonden op 1 maart 2022) in stand te laten.
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, T. (Populierstraat, Duivendrecht)

Bij besluit van 31 januari 2022, op 2 februari 2022 verzonden, is de heer T. (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 31 januari 2022 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. 
Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 31 januari 2022, op 2 februari 2022 verzonden. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 7 maart 2022 bezwaar ingediend.

U wordt als volgt geadviseerd: 

 1. Het bezwaar van 7 maart 2022 ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
 2. De besluiten van 31 januari 2022 (verzonden op 2 februari 2022) met aanpassing van de motivering in het besluit spoedeisende bestuursdwang, in stand te laten;
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Besluit 

 1. Het bezwaar van 7 maart 2022 ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
 2. De besluiten van 31 januari 2022 (verzonden op 2 februari 2022) met aanpassing van de motivering in het besluit spoedeisende bestuursdwang, in stand te laten.
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen. 

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, M.T. (Abeelstraat, Duivendrecht)

Bij besluit van 03 februari 2022, verzonden op 28 februari 2022, is de heer M.T. (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 3 februari 2022 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. 
Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 03 februari 2022, verzonden op 28 februari 2022. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 3 maart 2022 bezwaar ingediend. 

U wordt als volgt geadviseerd: 

 1. Het bezwaar van 3 maart 2022 niet-ontvankelijk te verklaren;
 2. De besluiten van 3 februari 2022 (verzonden op 28 februari 2022) in stand te laten;
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Besluit 

 1. Het bezwaar van 3 maart 2022 niet-ontvankelijk te verklaren.
 2. De besluiten van 3 februari 2022 (verzonden op 28 februari 2022) in stand te laten.
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 12 april 2022
de secretaris, R. van Reijswoud