Akkoordlijst 08 november 2022

Statutenwijziging stichting RIJK

Behandelen van Statutenwijziging stichting RIJK

Besluit 

In te stemmen met de voorgestelde statutenwijziging van de stichting RIJK.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 08 november 2022

de secretaris, R. van Reijswoud