Akkoordlijst 08 maart 2022

Beleidsregels Jeugdhulp Ouder-Amstel 2022

Voor de uitvoering van de Jeugdwet 2015 heeft de gemeente Ouder-Amstel regels vastgelegd in de Verordening, Nadere regels en Beleidsregels Jeugdhulp Ouder-Amstel 2018. In verband met o.a. een stelselwijziging en jurisprudentie heeft de gemeente Ouder-Amstel vanaf januari 2022 een herziene Verordening en Nadere Regels Jeugdhulp. Om de beleidsregels hierop te laten aansluiten is het ook nodig om de beleidsregels Jeugdhulp te herzien. Het betreft een aanpassing van de beleidsregels zodat zij aansluiten op de in december vastgestelde verordening. 

De gemeente Ouder-Amstel werkt vanaf 2022 samen met de gemeenten Diemen, Uithoorn en Amsterdam in een nieuw jeugdhulpstelsel. De samenwerkende gemeenten hebben afgestemd over zowel de Verordening als de beleidsregels. In Diemen zijn de beleidsregels inmiddels vastgesteld. Amsterdam en Uithoorn hebben de beleidsregels voorgedragen aan het college van B&W. 

Met dit overgelegde collegevoorstel leggen we de Beleidsregels Jeugdhulp 2022 voor aan het college. 

Besluit 

In te stemmen met de Beleidsregels Jeugdhulp Ouder-Amstel 2022.

Beslissing op bezwaar, gericht tegen het ingevolge het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) afwijzen van de aanvraag om een uitkering voor de kosten van levensonderhoud

Bij besluit van 16 november 2021 is, ingevolge het Bbz 2004, de aanvraag van bezwaarmaakster om een uitkering voor de kosten van levensonderhoud afgewezen. 

Het tegen dit besluit ingediende bezwaarschrift is op 1 februari 2022 behandeld door de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Ouder-Amstel. Op 24 februari 2022 is het advies van de bezwaarschriftencommissie ontvangen.

Overeenkomstig het advies van de commissie wordt voorgesteld om het bestreden besluit in stand te laten. Ook wordt voorgesteld om geen vergoeding in de proceskosten toe te kennen. 

Besluit 

 1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Ouder-Amstel het bezwaar ongegrond te verklaren. 
 2. Geen vergoeding in de proceskosten toe te kennen. 
 3. Bezwaarmaakster van de beslissing op het bezwaar op de hoogte te stellen.

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking S.G.D. (Zonnehof, Duivendrecht)

Bij besluit van 10 december 2021, eveneens op deze datum verzonden, is de heer S.G.D. (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 30 november 2021 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 10 december 2021, eveneens op deze datum verzonden. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 7 januari 2022 (ontvangen op 12 januari 2022) bezwaar ingediend. 

U wordt als volgt geadviseerd: 

 1. Het bezwaar van 7 januari 2022 (ontvangen op 12 januari 2022) ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 
 2. De besluiten van 10 december 2021 met aanpassing van de motivering in het besluit spoedeisende bestuursdwang, in stand te laten; 
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen. 

Besluit 

 1. Het bezwaar van 7 januari 2022 (ontvangen op 12 januari 2022) ontvankelijk en ongegrond te verklaren. 
 2. De besluiten van 10 december 2021 met aanpassing van de motive-ring in het besluit spoedeisende bestuursdwang, in stand te laten. 
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen. 

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, A.B.K. (Omgang, Duivendrecht)

Bij besluit van 21 december 2021, eveneens op deze datum verzonden, is mevrouw A.B.K. (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 20 december 2021 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 21 december 2021, eveneens op deze datum verzonden. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 6 januari 2022 (ontvangen op 7 januari 2022) bezwaar ingediend. 

U wordt als volgt geadviseerd: 

 1. Het bezwaar van 6 januari 2022 (ontvangen op 07 januari 2022) ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 
 2. De besluiten van 21 december 2021 met aanpassing van de motivering in het besluit spoedeisende bestuursdwang, in stand te laten; 
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen. 

Besluit 

 1. Het bezwaar van 6 januari 2022 (ontvangen op 07 januari 2022) ontvankelijk en ongegrond te verklaren. 
 2. De besluiten van 21 december 2021 met aanpassing van de motivering in het besluit spoedeisende bestuursdwang, in stand te laten. 
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, E.E.S. (Zonnehof, Duivendrecht)

Bij besluit van 24 januari 2022, op 25 januari 2022 verzonden, is mevrouw E.E.S. (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 24 januari 2022 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 24 januari 2022, op 25 januari 2022 verzonden. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 1 februari 2022 bezwaar ingediend. 

U wordt als volgt geadviseerd: 

 1. het bezwaar van 1 februari 2022 ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
 2. de besluiten van 24 januari 2022 (verzonden op 25 januari 2022) met aanpassing van de motivering in het besluit spoedeisende bestuursdwang, in stand te laten; 
 3. bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen. 

Los van het advies wordt ter overweging meegegeven om de frequentie van het legen van de afvalstofvoorzieningen, na de invoering van Diftar, te evalueren en waar nodig de frequentie van het legen aan te passen. 

Besluit 

 1.  Het bezwaar van 1 februari 2022 ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
 2. De besluiten van 24 januari 2022 (verzonden op 25 januari 2022) met aanpassing van de motivering in het besluit spoedeisende bestuursdwang, in stand te laten. 
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, J.H.M.B. (Zonnehof, Duivendrecht)

Bij besluit van 3 januari 2022, op 4 januari 2022 verzonden, is de heer J.H.M.B. (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 3 januari 2022 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 3 januari 2022, op 4 januari 2022 verzonden. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 6 januari 2022 bezwaar ingediend. 

U wordt als volgt geadviseerd: 

 1. Het bezwaar van 6 januari 2022 ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
 2. De besluiten van 3 januari 2022 (verzonden op 4 januari 2022) met aanpassing van de motivering in het besluit spoedeisende bestuursdwang, in stand te laten; 
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen. 

Besluit 

 1. Het bezwaar van 6 januari 2022 ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
 2. De besluiten van 3 januari 2022 (verzonden op 4 januari 2022) met aanpassing van de motivering in het besluit spoedeisende bestuursdwang, in stand te laten. 
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, P. de H. (Zonnehof 2, Duivendrecht)

Bij besluit van 24 januari 2022, op 25 januari 2022 verzonden, is de heer P. de H. (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 24 januari 2022 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 24 januari 2022, op 25 januari 2022 verzonden. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 31 januari 2022 bezwaar ingediend. 

U wordt als volgt geadviseerd: 

 1. Het bezwaar van 31 januari 2022 ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
 2. De besluiten van 24 januari 2022 (verzonden op 25 januari 2022) met aanpassing van de motivering in het besluit spoedeisende bestuursdwang, in stand te laten; 
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, S.L. (Gosewijnstraat 15- 13,Ouderkerk aan de Amstel)

Bij besluit van 3 januari 2022, op 4 januari 2022 verzonden, is mevrouw S.L. (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 29 december 2021 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 3 januari 2022, op 4 januari 2022 verzonden. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 21 januari 2022 bezwaar ingediend. 

U wordt als volgt geadviseerd: 

 1. Het bezwaar van 21 januari 2022 ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
 2. De besluiten van 3 januari 2022 (verzonden op 4 januari 2022) met aanpassing van de motivering in het besluit spoedeisende bestuursdwang, in stand te laten; 
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen. 

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 08 maart 2022

de secretaris, R. van Reijswoud