Akkoordlijst 05 juli 2022

Convenant ‘landingsprogramma’ ISK tot aan de zomervakantie.

De oorlog in Oekraïne brengt vele vluchtelingen naar Nederland en ook naar de regio Amstelland: gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn. De scholen zijn primair verantwoordelijk voor het onderwijs voor deze- en andere nieuwkomerskinderen. Vanwege de grote toestroom van de kinderen uit Oekraïne, ook in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar is voor de periode van april tot de zomervakantie een ‘Landingsprogramma’ opgezet. De leerlingen uit de Amstellandregio nemen deel aan dit programma. Vanuit Ouder-Amstel gaan hier sinds mei, 6 leerlingen naar toe. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de opvang van deze groep vluchtelingen en moeten zorgen voor voldoende onderwijsplekken. Het Landingsprogramma is een samenwerking tussen gemeenten, Panta Rhei en het Novacollege.

Besluit 

  • In te stemmen met een tijdelijk regionaal convenant ‘landingsprogramma’ Internationale Schakelklas (ISK) voor Oekraïense kinderen in de voortgezet onderwijs leeftijd; 
  • De wethouder onderwijs te mandateren het convenant te ondertekenen.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 05 juli 2022

de secretaris, 
R. van Reijswoud