Akkoordlijst 04 oktober 2022

Herziening Koers Enkelvoudige specialistische jeugdhulp

Het college van B&W heeft op 7.9.2021 het koersbesluit genomen om voor de aanbesteding van ESJH (voorheen segment B) aan te sluiten bij de gemeenten Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Het besluit bestond uit 2 componenten: 

  1. Overbruggingsaanbesteding ESJH voor in elk geval 2022 (met de optie om 4x te verlengen met 1 jaar tot maximaal 2026). Deze aanbesteding is reeds uitgevoerd. 
  2. Het participeren in een aanbesteding voor de ESJH 2023 en verder. 

Inmiddels is duidelijk dat een aanbesteding op 1.1.2023 gepubliceerd wordt. Dat is later dan gepland waardoor nieuwe contracten niet op 1.1.2023 maar op 1.1.2024 operationeel zijn zoals oorspronkelijk de bedoeling was. 
De aanbesteding ESJH 2024 beoogt de werkwijze HSJH samen te laten vallen met de ESJH. Beoogd resultaat is het afsluiten van meerjarige overeenkomsten. 

Gedurende de voorbereidingen op de aanbesteding ESJH heeft DUO zich geconfronteerd gezien met vraagstukken die om een nadere uitwerking vragen. Deel blijven nemen aan de aanbesteding, conform het koersbesluit wat in 2021 genomen is, geeft onvoldoende ruimte om die uitwerking te doen. Om die reden stellen wij het college voor om het koersbesluit uit 2021 te herzien en niet deel te nemen aan de aanbesteding ESJH 2024. In plaats daarvan maken we gebruik van de verlengingsmogelijkheden van de huidige contracten ESJH. Het blijft de ambitie om een samenhangend jeugdzorgstelsel te vormen met Amsterdam per 2027. 

Waar Ouder-Amstel staat wordt feitelijk ook Diemen en Uithoorn bedoeld. De drie DUO gemeenten treden in het jeugdhulpstelsel Amsterdam-DUO zoveel mogelijk op als een geheel en werken zeer nauw met elkaar samen.
In DUO-verband werken we aan het opstellen van ‘spoorboekje 2027’. Doel is om vooruit te kijken en de komende jaren de juiste stappen te zetten om in 2027 te participeren in een samenhangend jeugdhulpstelsel.

Besluit 

  • Om niet mee te gaan in de aanbesteding Enkelvoudige Specialistische Jeugdhulp (ESJH) en de eerder vastgestelde koers te herzien.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 04 oktober 2022

de secretaris, 
R. van Reijswoud