Akkoordlijst 01 november 2022

Anterieure overeenkomst tijdelijke initiatieven P Plus

In 2021 is het bestemmingsplan voor de Smart Mobility Hub door de gemeenteraad van Ouder-Amstel vastgesteld. Initiatienemer voor de SMH, gemeente Amsterdam, is vervolgens verdergegaan met de voorbereiding van de werkzaamheden. Om de SMH mogelijk te maken moet nog een alternatieve locatie gevonden worden voor een huidige functie, de sportwerf. De beheerders van de sportverenigingen in regio Zuid Oost hebben hier hun basis met onder andere een kantine en opslagruimte. Daarnaast is een bouwhub nodig voor de werkzaamheden aan de SMH. Hier kunnen werknemers van de aannemers parkeren, zijn directieketen waar vergaderd kan worden, is ruimte voor opslag en kunnen vrachtwagens wachten totdat ze het bouwterrein op kunnen. Beide functies zijn tijdelijk en voorzien op het huidige terrein van P Plus. 
De functies sportwerf en bouwhub passen niet in het huidige bestemmingsplan waardoor een tijdelijke ontheffing nodig is. Voordat deze wordt verleend, moet een anterieure overeenkomst gesloten worden om zaken als tijdelijkheid en verhaal van plankosten vast te leggen. Het college heeft op 19 juli reeds ingestemd met een dergelijk besluit, maar gemeente Amsterdam heeft verzocht de periode dat de sportwerf op P Plus mag blijven te verlengen.

Besluit 

De aangepaste anterieure overeenkomst met gemeente Amsterdam aan te gaan.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 01 november 2022

de secretaris, R. van Reijswoud