Akkoordlijst 30 maart 2021

Financiële compensatie leerlingenvervoer corona 2021

Voor de uitvoering van het leerlingenvervoer heeft de gemeente Ouder-Amstel (samen met Diemen) een overeenkomst met firma Willemsen de Koning. Dit voorstel gaat in op de noodzakelijke financiële maatregelen als gevolg van het coronavirus voor het leerlingenvervoer in de periode vanaf de tweede scholensluiting op 16 december 2020. Belangrijkste reden van deze compenserende maatregelen is het behoud van het vervoersnetwerk en daarmee borging van de kwaliteit van de dienstverlening. Er wordt voorgesteld om, net als in 2020 voor 2021 een regeling voor financiële compensatie voor het leerlingenvervoer af te sluiten.

Besluit

  • In te stemmen met het afsluiten van een regeling voor financiële compensatie aan de uitvoerder van het leerlingenvervoer, firma Willemsen de Koning.; 
  • Deze regeling uit te voeren conform circulaires 179980 en 076444 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de doorbetaling van het doelgroepenvervoer (waaronder leerlingenvervoer) als gevolg van corona;
  • In te stemmen met het informeren van de vervoerder firma Willemsen de Koning;
  • De Burgemeester besluit mandaat te verlenen aan afdelingshoofd Samenleving H.J. Kempers om hierover te communiceren richting vervoerder.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 30 maart 2021

de secretaris, 


R. van Reijswoud