Akkoordlijst 25 mei 2021

Beslissing op het bezwaarschrift van V.A. tegen het ingevolge de Participatiewet genomen besluit van 25 februari

Besluit

  1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Ouder-Amstel het bezwaarschrift van 17 mei 2021 ongegrond te verklaren. 
  2. Bezwaarmaakster van de beslissing op het bezwaar op de hoogte te stellen.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 25 mei 2021

de secretaris, 


R. van Reijswoud