Akkoordlijst 23 november 2021

Metingen Luchtkwaliteit Ouder-Amstel 2022

De gemeente hecht grote waarde aan een gezonde leef- en werkomgeving voor haar inwoners. Binnen het grondgebied van Ouder-Amstel bevinden zich allerlei snelwegen en provinciale wegen met veel verkeer. Daarnaast worden er diverse infrastructurele werken uitgevoerd. Dat vraagt om een vinger aan de pols. Met betrekking tot de luchtkwaliteit kan dat via het laten verrichten van luchtmetingen.

Besluit 

  1. De GGD Amsterdam/Team Luchtkwaliteit opdracht te verlenen voor het in 2022 verrichten van NO2-metingen op diverse plaatsen in de gemeente.
  2. De rapportage van de GGD omtrent de in 2021 uitgevoerde luchtmetingen (NO2/stikstofdioxide) verder af te wachten (medio maart 2022).

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 23 november 2021

de secretaris, 
R. van Reijswoud