Akkoordlijst 18 mei 2021

Voorlopig ontwerp Prins Hendrikstraat, Vondelstraat en Raadhuislaan

Uit het wegenbeheerplan en uit inspecties is naar voren gekomen dat de Prins Hendrikstraat, Vondelstraat en Raadhuislaan toe zijn aan planmatig onderhoud. Ook het riool in de Prins Hendrikstraat moet worden meegenomen. Hiervoor is een integraal voorlopig ontwerp gemaakt. De wensen en verbeterpunten die uit de gehouden enquête naar voren zijn gekomen, zijn eveneens zoveel als mogelijk in dit voorlopig ontwerp verwerkt. Geadviseerd wordt om het voorlopig ontwerp vast te stellen. Hierop kunnen bewoners reageren, zodat hierna het definitief ontwerp kan worden vastgesteld.

Besluit

Het voorlopig ontwerp Prins Hendrikstraat, Vondelstraat en Raadhuislaan vast te stellen.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 18 mei 2021

de secretaris, 

R. van Reijswoud