Akkoordlijst 17 augustus 2021

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, mevrouw B.C.J.G.

Bij besluit van 07 juni 2021, eveneens op deze datum verzonden, is , mevrouw B.C.J.G. geïnformeerd over de op 07 juni 2021 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 07 juni 2021, eveneens op deze datum verzonden. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft de heer N. van W, namens mevrouw B.C.J.G. (hierna: “bezwaarmaker”) op 10 juni 2021 bezwaar ingediend. U wordt als volgt geadviseerd: 1) het bezwaar van 10 juni 2021 ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 2) de besluiten van 07 juni 2021 in stand te laten; 3) bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Besluit

 1. Het bezwaar van 10 juni 2021 ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
 2. De besluiten van 07 juni 2021 in stand te laten;
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, I. van den E.

Bij besluit van 19 juli 2021, eveneens op deze datum verzonden, is mevrouw I. van den E., (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 12 juli 2021 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 19 juli 2021, eveneens op deze datum verzonden. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 28 juli 2021 bezwaar ingediend. U wordt als volgt geadviseerd: 1) het bezwaar van 28 juli 2021 ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 2) de besluiten van 19 juli 2021 in stand te laten; 3) bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Besluit

 1. Het bezwaar van 28 juli 2021 ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
 2. De besluiten van 19 juli 2021 in stand te laten; 
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, M.M. van C.

Bij besluit van 14 juni 2021, eveneens op deze datum verzonden, is de heer W. van C geïnformeerd over de op 14 juni 2021 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 14 juni 2021, eveneens op deze datum verzonden. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft M.M. van C. namens W. van C. (hierna: “bezwaarmaker”) op 16 juni 2021 bezwaar ingediend. U wordt als volgt geadviseerd: 1) het bezwaar van 16 juni 2021 ontvankelijk en gegrond te verklaren; 2) de besluiten van 14 juni 2021 te herroepen en in heroverweging in te trekken; 3) bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Besluit

 1. Het bezwaar van 16 juni 2021 ontvankelijk en gegrond te verklaren; 
 2. De besluiten van 14 juni 2021 te herroepen en in heroverweging in te trekken;
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, mevrouw T.T.

Bij besluit van 14 juni 2021, eveneens op deze datum verzonden, is , mevrouw T.T. (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 14 juni 2021 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 14 juni 2021, eveneens op deze datum verzonden. Naar aanleiding van het vorenstaande bezwaarmaker op 15 juni 2021 (ontvangen op 16 juni 2021) bezwaar ingediend. Het bezwaar bevatte een gebrek. Dit is door bezwaarmaker bij brief van 19 juni 2021 hersteld. U wordt als volgt geadviseerd: 1) het bezwaar van 15 juni 2021 (ontvangen op 16 juni 2021) ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 2) de besluiten van 14 juni 2021 in stand te laten; 3) bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Besluit

 1. Het bezwaar van 15 juni 2021 (ontvangen op 16 juni 2021) ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
 2. De besluiten van 14 juni 2021 in stand te laten;
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, P.M.C.D.

Bij besluit van 31 mei 2021, eveneens op deze datum verzonden, is mevrouw P.C.M.D. geïnformeerd over de op 31 mei 2021 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 31 mei 2021, eveneens op deze datum verzonden. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft mevrouw A. T namens mevrouw P.C.M.D. (hierna: “bezwaarmaker”) op 02 juli 2021 bezwaar ingediend. U wordt als volgt geadviseerd: 1) het bezwaar van 02 juli 2021 ontvankelijk en gegrond te verklaren; 2) de besluiten van 31 mei 2021 te herroepen en in heroverweging in te trekken; 3) bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Besluit

 1. Het bezwaar van 02 juli 2021 ontvankelijk en gegrond te verklaren; 
 2. De besluiten van 31 mei 2021 te herroepen en in heroverweging in te trekken; 
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, mevrouw C.E.S.

Bij besluit van 2 juni 2021, eveneens op deze datum verzonden, is mevrouw C.E.S. (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 2 juni 2021 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 2 juni 2021, eveneens op deze datum verzonden. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 09 juni 2021 (ontvangen op 10 juni 2021) bezwaar ingediend. U wordt als volgt geadviseerd: 1. Het bezwaar van 09 juni 2021 (ontvangen op 10 juni 2021) ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 2. De besluiten van 2 juni 2021 in stand te laten; 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Besluit

 1. Het bezwaar van 9 juni 2021 (ontvangen op 10 juni 2021) ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 
 2. De besluiten van 2 juni 2021 in stand te laten;
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, mevrouw J.R.D.

Bij besluit van 29 juni 2021, eveneens op deze datum verzonden, is , mevrouw J.R.D. geïnformeerd over de op 28 juni 2021 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 29 juni 2021, eveneens op deze datum verzonden. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft de heer T.J.R., namens mevrouw J.R.D. (hierna: “bezwaarmaker”) op 30 juni 2021 bezwaar ingediend. U wordt als volgt geadviseerd: 1) het bezwaar van 30 juni 2021 ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 2) de besluiten van 29 juni 2021 in stand te laten; 3) bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Besluit

 1. Het bezwaar van 30 juni 2021 ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
 2. De besluiten van 29 juni 2021 in stand te laten;
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, dhr. B.P.P.

Bij besluit van 2 juni 2021, eveneens op deze datum verzonden, is de heer B.P.P. (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 2 juni 2021 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 2 juni 2021, eveneens op deze datum verzonden. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 4 juni 2021 bezwaar ingediend. U wordt als volgt geadviseerd: 1. Het bezwaar van 4 juni 2021 ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 2. De besluiten van 2 juni 2021 in stand te laten; 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Besluit

 1. Het bezwaar van 4 juni 2021 ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 
 2. De besluiten van 2 juni 2021 in stand te laten;
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, A.A.P.M.

Bij besluit van 10 mei 2021, eveneens op deze datum verzonden, is mevrouw A.A.P.M. (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 10 mei 2021 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 10 mei 2021, eveneens op deze datum verzonden. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 25 mei 2021 bezwaar ingediend. Daar dit bezwaar niet was ondertekend is bezwaarmaker gevraagd dit gebrek te herstellen. Bij brief van 22 juni 2021 is het gebrek hersteld. U wordt als volgt geadviseerd: 1) het bezwaar van 25 mei 2021 ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 2) de besluiten van 10 mei 2021 in stand te laten; 3) bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Besluit

 1. Het bezwaar van 25 mei 2021 ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
 2. De besluiten van 10 mei 2021 in stand te laten;
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, mevrouw D. N.

Bij besluit van 07 juni 2021, eveneens op deze datum verzonden, is mevrouw D.N. (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 07 juni 2021 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 07 juni 2021, eveneens op deze datum verzonden. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 29 juni 2021 bezwaar ingediend. Daar dit bezwaar niet was ondertekend is bezwaarmaker gevraagd dit gebrek te herstellen. Bij brief van 14 juli 2021 is het gebrek hersteld. U wordt als volgt geadviseerd: 1) het bezwaar van 29 juni 2021 ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 2) de besluiten van 07 juni 2021 in stand te laten; 3) bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Besluit

 1. Het bezwaar van 29 juni 2021 ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
 2. De besluiten van 07 juni 2021 in stand te laten; 
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, de heer P.G.G.

Bij besluit van 14 juni 2021, eveneens op deze datum verzonden, is de heer P.G.G. (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 14 juni 2021 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 14 juni 2021, eveneens op deze datum verzonden. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 13 juli 2021 bezwaar ingediend. U wordt als volgt geadviseerd: 1) het bezwaar van 13 juli 2021 ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 2) de besluiten van 14 juni 2021 in stand te laten; 3) bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Besluit

 1. Het bezwaar van 13 juli 2021 ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
 2. De besluiten van 14 juni 2021 in stand te laten;
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, dhr. M.L.B.

Bij besluit van 3 mei 2021, eveneens op deze datum verzonden, is de heer M.L.B. (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 3 mei 2021 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 3 mei 2021, eveneens op deze datum verzonden. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 25 mei 2021 (ontvangen op 31 mei 2021) bezwaar ingediend. U wordt als volgt geadviseerd: 1. Het bezwaar van 25 mei 2021 (ontvangen op 31 mei 2021) ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 2. De besluiten van 3 mei 2021 in stand te laten; 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Besluit

 1. Het bezwaar van 25 mei 2021 (ontvangen op 31 mei 2021) ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 
 2. De besluiten van 3 mei 2021 in stand te laten;
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, M.B.

Bij besluit van 14 juni 2021, eveneens op deze datum verzonden, is mevrouw M.B. (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 14 juni 2021 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 14 juni 2021, eveneens op deze datum verzonden. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 04 juli 2021 (ontvangen op 07 juli 2021) bezwaar ingediend. U wordt als volgt geadviseerd: 1) het bezwaar van 04 juli 2021 (ontvangen op 07 juli 2021) ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 2) de besluiten van 14 juni 2021 in stand te laten; 3) bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Besluit

 1. Het bezwaar van 04 juli 2021 (ontvangen op 07 juli 2021) ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 
 2. De besluiten van 14 juni 2021 in stand te laten;
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen. 

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, de heer W.N.A.B.

Bij besluit van 14 juni 2021, eveneens op deze datum verzonden, is de heer W.N.A.B.(hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 14 juni 2021 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 14 juni 2021, eveneens op deze datum verzonden. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 05 juli 2021 (ontvangen op 07 juli 2021) bezwaar ingediend. Daar dit bezwaar niet was ondertekend is bezwaarmaker gevraagd dit gebrek te herstellen. Op 27 juli 2021 is dit gebrek hersteld. U wordt als volgt geadviseerd: 1) het bezwaar van 05 juli 2021 (ontvangen op 07 juli 2021) ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 2) de besluiten van 14 juni 2021 in stand te laten; 3) bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Besluit

 1. Het bezwaar van 05 juli 2021 (ontvangen op 07 juli 2021) ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 
 2. De besluiten van 14 juni 2021 in stand te laten;
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, de heer S.S.P A.

Bij besluit van 14 juni 2021, eveneens op deze datum verzonden, is , de heer S.S.P A. geïnformeerd over de op 14 juni 2021 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 14 juni 2021, eveneens op deze datum verzonden. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft mevrouw F.P.K.T., namens de heer S.S.P.A. (hierna: “bezwaarmaker”) op 01 juli 2021 bezwaar ingediend. U wordt als volgt geadviseerd: 1) het bezwaar van 01 juli 2021 ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 2) de besluiten van 14 juni 2021 in stand te laten; 3) bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Besluit

 1. Het bezwaar van o1 juli 2021 ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
 2. De besluiten van 14 juni 2021 in stand te laten;
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo-hulpmiddelen.

Op 12 januari jl. is het college akkoord gegaan met de definitieve gunning van de aanbesteding Wmo-hulpmiddelen. Het aanbestedingstraject is in gezamenlijkheid doorlopen met de gemeenten Uithoorn, Diemen, Woerden, Oudewater, de Ronde Venen, Montfoort en Stichtse Vecht dit onder begeleiding van Inkoop Bureau Midden Nederland (IBMN). De nieuwe contracten zijn gaan ingegaan per 1 april 2021. Onderdeel van deze contractering is het periodiek uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek onder de gebruikers van Wmo-hulpmiddelen. Op basis van de resultaten van dit onderzoek kunnen (nieuwe) cliënten een gefundeerde keuze maken voor één van de twee leveranciers. 

Deze keuzevrijheid is een wettelijke plicht voortkomend uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). IBMN, inkoopbureau van de Utrechtse gemeenten, heeft hiervoor een offerte opgevraagd bij ZorgfocuZ. De kosten voor het uitvoeren van een periodiek klanttevredenheidsonderzoek voor de gemeenten Ouder-Amstel bedragen € 1.672,12 per jaar.

Besluit

 • ZorgfocuZ te contracteren voor het periodiek (continu) uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek Wmo-hulpmiddelen;
 • Op basis van de offerte van ZorgfocuZ de jaarlijkse kosten voor Ouder-Amstel te betalen zijnde € 1.627,12 (in totaal € 9.762,72 over contractperiode van 6 jaar);
 • Uitvoeringsorganisatie Duo+ hiervan in kennis te stellen.

Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2021-II.

De Nadere Regels Wmo vormen tezamen met de Verordening Wmo en de Beleidsregels Wmo het kader op basis waarvan de gemeente maatwerkvoorzieningen toekent. In de Nadere Regels Wmo zijn regels rondom eigen bijdragen, PGB en forfaitaire tegemoetkomingen vastgelegd. Deze Nadere Regels Wmo zijn een belangrijk handvat voor onze uitvoeringsorganisatie Duo+. Als gevolg van de contractering Wmo-vervoer per 1 augustus 2021 zijn de ritbijdragen voor het Wmo-vervoer geïndexeerd. Als gevolg hiervan moeten ook de Nadere Regels Wmo worden aangepast. Het college wordt gevraagd de bijgevoegde ‘Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2021-II met terugwerkende kracht van 1 augustus 2021 vast te stellen.

Besluit

 • De Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2021-II (hierna te noemen Nadere Regels Wmo) vast te stellen;
 • De Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2021 in te trekken;
 • In het weekblad Ouder-Amstel kenbaar te maken dat het college de Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2021-I heeft vastgesteld;
 • De Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2021-II ter kennisname te sturen aan de Adviesraad Sociaal Domein.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 17 augustus 2021
de secretaris, R. van Reijswoud