Akkoordlijst 16 maart 2021

Besluit op het bezwaarschrift van de heer J.N.v.d.B, wonende te Ouderkerk aan de Amstel aan Boomvalk 2 tegen het besluit weigering omgevingsvergunning voor het realiseren van een aanlegsteiger op het perceel Boomvalk 2 te Ouderkerk aan de Amstel

Bij besluit van 22 juli 2020, eveneens op deze datum verzonden, heeft het college van burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel (hierna: “het college”) een aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een steiger tegenover het perceel Boomvalk 2 te Ouderkerk aan de Amstel geweigerd. Dit weigeringsbesluit is gericht aan de heer J.N.v.d.B, wonende aan het adres Boomvalk 2 te (1191 SB) Ouderkerk aan de Amstel (hierna: “bezwaarmaker”). De zakelijke inhoud van het besluit is gepubliceerd op 12 augustus 2020 in het Weekblad van Ouder-Amstel. Naar aanleiding van het voren-staande heeft bezwaarmaker op 04 augustus 2020 bezwaar ingediend. De commissie bezwaarschriften Ouder-Amstel (hierna: “de commissie”) heeft inzake het ingediende bezwaarschrift u op 01 maart 2021 het volgende geadviseerd: 1) het bezwaar van 04 augustus 2020, hersteld en aangevuld op 31 januari 2021 (ontvangen op 01 februari 2021) ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 2) het besluit van 22 juli 2020 in stand te laten; 3) het besluit aan bezwaarmaker bekend te maken. Omdat het advies deugdelijk tot stand is gekomen en onderschreven wordt, wordt u voorgesteld dit advies onverkort en met de volledige motivering over te nemen.

Besluit

  1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie gemeente Ouder-Amstel onverkort en met de volledige motivering over te nemen en het bezwaar van 04 augustus 2020, welke is hersteld en aangevuld op 31 januari 2021 (ontvangen op 01 februari 2021) ontvankelijk en ongegrond te verklaren. 
  2. Het besluit van 22 juli 2020 in stand te laten.
  3. Het besluit aan bezwaarmaker bekend te maken.

Besluit op het bezwaarschrift van Stichting Achmea Rechtsbijstand namens hun cliënt, de heer M. F., wonende te Ouderkerk aan de Amstel aan Boomvalk 4 tegen het besluit weigering omgevingsvergunning voor het realiseren van een aanlegsteiger op het perceel Boomvalk 4 te Ouderkerk aan de Amstel

Bij besluit van 03 augustus 2020, eveneens op deze datum verzonden, heeft het college van burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel (hierna: “het college”) een aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een steiger tegenover het perceel Boomvalk 4 te Ouderkerk aan de Amstel geweigerd. 

Dit weigeringsbesluit is gericht aan de heer M. F., wonende aan het adres Boomvalk 4 te (1191 SB) Ouderkerk aan de Amstel. De zakelijke inhoud van het besluit is gepubliceerd op 12 augustus 2020 in het Weekblad van Ouder-Amstel. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft Stichting Achmea Rechtsbijstand namens hun cliënt de heer M. F. (hierna: “bezwaarmaker”) op 04 september 2020 bezwaar ingediend. De commissie bezwaarschriften Ouder-Amstel (hierna: “de commissie”) heeft inzake het ingediende bezwaarschrift u op 01 maart 2021 het volgende geadviseerd: 1) het bezwaar van 04 september 2020 ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 2) Het besluit van 03 augustus 2020 in stand te laten; 3) Het verzoek voor vergoeding van de proceskosten op grond van artikel 7:15 Algemene wet bestuursrecht (hierna: “Awb”) af te wijzen; 4) Het besluit aan bezwaarmaker bekend te maken. Omdat het advies deugdelijk tot stand is gekomen en onderschreven wordt, wordt u voorgesteld dit advies onverkort over te nemen. Zienswijze bestemmingsplan Ouderkerk aan de Amstel Het bezwaar zal op grond van het advies van de commissie worden doorgestuurd naar de ambtenaar die belast is opstellen van het nieuwe bestemmingsplan “Ouderkerk aan de Amstel” zodat dit als zienswijze meegenomen kan worden.

Besluit

  1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie gemeente Ouder-Amstel onverkort en met de volledige motivering over te nemen en het bezwaar van 04 september 2020 ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
  2. Het besluit van 03 augustus 2020 in stand te laten.
  3. Het verzoek voor vergoeding van de proceskosten op grond van artikel 7:15 Algemene wet bestuursrecht af te wijzen.
  4. Het besluit aan bezwaarmaker bekend te maken.


Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 16 maart 2021

de secretaris, 


R. van Reijswoud