Akkoordlijst 16 februari 2021

Benoeming penningmeester Florente Basisscholen.

In het bestuur van stichting Florente Basisscholen is een vacature ontstaan voor de functie van penningmeester. Stichting Florente Basisscholen heeft de gemeente op de hoogte gesteld van de benoeming van een nieuwe penningmeester. De benoeming wordt in het kader van haar toezichthoudende bevoegdheid ter goedkeuring aan de raad voorgelegd.

Besluit

  • In te stemmen met de voordracht van het bestuur van Florente om de heer C.S. als lid van het algemeen bestuur te benoemen met ingang van 1 december 2020; 
  • Bovengenoemde voordracht ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad; 
  • Geheimhouding op te leggen in verband met het feit dat voor de goedkeuring van de benoeming van het lid van het algemeen bestuur bijzondere persoonsgegevens zijn verstrekt ter beoordeling van de benoeming. De geheimhouding geldt voor de geheime overgelegde bijlagen 1 tot en met 3 bij de raadsvoordracht voor onbepaalde tijd.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 16 februari 2021

de secretaris, R. van Reijswoud