Akkoordlijst 14 september 2021

Calamiteitenplan voor het archief van Ouder-Amstel

Het doel van het Calamiteitenplan archief Gemeente Ouder-Amstel is het voorkomen en beperken van schade tijdens een noodsituatie, waarbij archieven (analoog en digitaal) beschadigd of verloren dreigen te gaan. Dit Calamiteitenplan moeten worden vastgesteld door B&W, in haar hoedanigheid als zorgdrager van het archief, conform de Archiefwet.

Besluit

  • Kennis te nemen van overlegd Calamiteitenplan;
  • Het overlegd Calamiteitenplan vast te stellen; 
  • Conform richtlijnen van het LOPAI (Landelijk Overleg Provinciale Archief Inspecteurs) is het verplicht om vooraf een crisismanager aan te wijzen. Voorgesteld wordt om de teamleider van Team ID van Duo+ aan te wijzen als crisismanager voor het gehele archief (analoog en digitaal). Dit is in harmonisatie met de overige DUO+ gemeenten.


Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 14 september 2021

de secretaris, 
R. van Reijswoud