Akkoordlijst 14 december 2021

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, (mevrouw C.N., Telstarweg, Duivendrecht)

Bij besluit van 6 oktober 2021, eveneens op deze datum verzonden, is mevrouw C.N. (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 5 oktober 2021 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 6 oktober 2021, eveneens op deze datum verzonden. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 4 november 2021 bezwaar ingediend. U wordt als volgt geadviseerd: 

 1. het bezwaar van 4 november 2021 ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
 2. de besluiten van 6 oktober 2021 in stand te laten; 
 3. bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen. 

Besluit 

 1. Het bezwaar van 4 november 2021 ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
 2. De besluiten van 6 oktober 2021 in stand te laten.
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, de heer T.B. (Lunaweg, Duivendrecht)

Bij besluit van 1 november 2021, eveneens op deze datum verzonden, is de heer T.B. (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 1 november 2021 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 1 november 2021, eveneens op deze datum verzonden. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 3 november 2021 bezwaar ingediend. 

U wordt als volgt geadviseerd: 

 1. het bezwaar van 3 november 2021 ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
 2. de besluiten van 1 november 2021 met verbetering van de motivering van het besluit spoedeisende bestuursdwang in stand te laten; 
 3. bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen. 

Verbetering van de motivering Het primaire besluit spoedeisende bestuursdwang bevatte een fout. U wordt voorgesteld om de navolgende alinea in beslissing op bezwaar als volgt te herstellen:

 • Soort wijk: ondergrondse containerwijk 
 • Werkt container: Ja 
 • Type afval: grijze zak en overig: Kinderledikant piepschuim 
 • Soort afval: etensresten, papierresten en restafval 

Wordt hersteld in: 

 • Soort wijk: ondergrondse containerwijk 
 • Werkt container: Ja 
 • Type afval: grijze zak en overig: 
 • Soort afval: etensresten, papierresten en restafval

Besluit 

 1. Het bezwaar van 3 november 2021 ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
 2. De besluiten van 1 november 2021 met verbetering van de motivering van het besluit spoedeisende bestuursdwang in stand te laten.
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen. 

Beslissing op bezwaar Van der Madeweg 40

Op 11 september 2020 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een nieuw kantoorgebouw op het perceel Van der Madeweg 40 in Amsterdam Duivendrecht. Op 30 december 2020 is de omgevingsvergunning namens het college verleend. Tegen de omgevingsvergunning is door meerdere belanghebbenden een bezwaarschrift ingediend. Dit bezwaarschrift is behandeld tijdens de hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie Ouder-Amstel (hierna: “de commissie”) op 30 maart 2021. Op 03 juni 2021 is een advies ontvangen van de commissie. De commissie komt tot het advies om het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren, het bestreden besluit met een aanvulling en verbetering van de motivering in stand te laten, en het verzoek voor vergoeding van de proceskosten af te wijzen. Het advies van de commissie is deugdelijk tot stand gekomen en er is geen reden om daaraan te twijfelen. Om deze reden wordt voorgesteld het advies van de commissie onverkort over te nemen en de omgevingsvergunning met een aanvulling en verbetering van de motivering in stand te laten.

Besluit

 1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren en in heroverweging het bestreden besluit van 30 december 2020, het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuw kantoorgebouw aan de Van der Madeweg 40 in Amsterdam Duivendrecht, met een aanvulling en verbetering van de motivering in stand te laten.
 2. Het verzoek voor vergoeding van de proceskosten op grond van artikel 7:15 Algemene wet bestuursrecht af te wijzen.
 3. Bezwaarmakers en vergunninghouder schriftelijk van het besluit op de hoogte te stellen.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 14 december 2021

de secretaris, 
R. van Reijswoud