Akkoordlijst 08 juni 2021

Beslissing op het bezwaarschrift tegen het ingevolge de Participatiewet genomen besluit van 8 januari 2021 tot het terugvorderen van bijzondere bijstand.

Bij besluit van 8 januari 2021 is een openstaand bedrag aan leenbijstand ad € 1.423,80 teruggevorderd. De terugvordering is gebaseerd op artikel 58, tweede lid, onder b, van de Participatiewet.. Bezwaarmaker heeft op 17 januari 2021, ontvangen 19 januari 2021, een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van 8 januari 2021. Het bezwaarschrift is behandeld door de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Ouder-Amstel. Op 19 mei 2021 is het advies van de bezwaarschriftencommissie ontvangen. De commissie adviseert het college het bestreden besluit na aanpassing van het bedrag in stand te laten. Verwezen wordt naar het advies van de commissie. Gelet op het advies van de commissie wordt voorgesteld het bezwaarschrift, gericht tegen het besluit van 8 januari 2021 ongegrond te verklaren en het besluit na aanpassing van het bedrag in € 1.423,80 in stand te laten.

Besluit

 1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Ouder-Amstel het bezwaarschrift van 17 januari 2021 ongegrond te verklaren.
 2. Het bestreden besluit na aanpassing van het bedrag in stand te laten. 
 3. Bezwaarmaker van de beslissing op het bezwaar op de hoogte te stellen.

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, B. M. 

Bij besluit van 07 april 2021, eveneens op deze datum verzonden, is de heer B. M. (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 06 april 2021 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 07 april 2021, eveneens op deze datum verzonden. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 09 april 2021 bezwaar ingediend. U wordt als volgt geadviseerd: 1) het bezwaar van 09 april 2021 ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 2) de besluiten van 07 april 2021 in stand te laten; 3) bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Besluit

 1. Het bezwaar van 09 april 2021 ontvankelijk en ongegrond te verklaren. 
 2. De besluiten van 07 april 2021 in stand te laten. 
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, R.R. M.

Bij besluit van 06 april 2021, eveneens op deze datum verzonden, is de heer R.R. M. (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 29 maart 2021 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 06 april 2021, eveneens op deze datum verzonden. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 08 april 2021 (ontvangen 12 april 2021) bezwaar ingediend. U wordt als volgt geadviseerd: 1) het bezwaar van 08 april 2021 (ontvangen 12 april 2021) ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 2) de besluiten van 06 april 2021 in stand te laten; 3) bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Besluit

 1. Het bezwaar van 08 april 2021 (ontvangen op 12 april 2021) ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
 2. De besluiten van 06 april 2021 in stand te laten.
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking L.T.

Bij besluit van 17 maart 2021, eveneens op deze datum verzonden, is mevrouw L.T. (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 17 maart 2021 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 17 maart 2021, eveneens op deze datum verzonden. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker, via haar gemachtigde Vluchtelingenwerk Nederland, op 25 maart 2021 (ontvangen op 29 maart 2021) bezwaar ingediend. U wordt als volgt geadviseerd: 1) het bezwaar van 25 maart 2021 (ontvangen op 29 maart 2021) ontvankelijk en gegrond te verklaren; 2) de besluiten van 17 maart 2021 te herroepen en het besluit inhoudende de spoedeisende bestuursdwang in heroverweging om te zetten in waarschuwing; 3) bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Besluit

 1. Het bezwaar van 25 maart 2021 (ontvangen op 29 maart 2021) ontvankelijk en gegrond te verklaren.
 2. De besluiten van 17 maart 2021 te herroepen en het besluit inhoudende de spoedeisende bestuursdwang in heroverweging om te zetten in waarschuwing.
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, Z. W. 

Bij besluit van 19 april 2021, eveneens op deze datum verzonden, is de heer Z. W. (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 19 april 2021 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 19 april 2021, eveneens op deze datum verzonden. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 28 april 2021 bezwaar ingediend. U wordt als volgt geadviseerd: 1) het bezwaar van 28 april 2021 ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 2) de besluiten van 19 april 2021 in stand te laten; 3) bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Besluit

 1. Het bezwaar van 28 april 2021 ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
 2. De besluiten van 19 april 2021 in stand te laten.
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking T.T.

Bij besluit van 16 maart 2021, eveneens op deze datum verzonden, is de heer T. T. (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 15 maart 2021 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 16 maart 2021, eveneens op deze datum verzonden. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 23 maart 2021 bezwaar ingediend. U wordt als volgt geadviseerd: 1) het bezwaar van 23 maart 2021 ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 2) de besluiten van 16 maart 2021 in stand te laten; 3) bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Besluit

 1. Het bezwaar van 23 maart 2021 ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
 2. De besluiten van 16 maart 2021 in stand te laten.
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, S. T. 

Samenvatting Bij besluit van 19 april 2021, eveneens op deze datum verzonden, is de heer S. T. (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 12 april 2021 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 19 april 2021, eveneens op deze datum verzonden. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 21 april 2021 bezwaar ingediend. U wordt als volgt geadviseerd: 1) het bezwaar van 21 april 2021 ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 2) de besluiten van 19 april 2021 in stand te laten; 3) bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Besluit

 1. Het bezwaar van 21 april 2021 ontvankelijk en ongegrond te verklaren. 
 2. De besluiten van 19 april 2021 in stand te laten.
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, M.A.C. R. 

Bij besluit van 22 maart 2021, eveneens op deze datum verzonden, is mevrouw M.A.C. R. (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 22 maart 2021 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 22 maart 2021, eveneens op deze datum verzonden. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 31 maart 2021 (ontvangen op 07 april 2021) bezwaar ingediend. U wordt als volgt geadviseerd: 1) het bezwaar van 31 maart 2021 (ontvangen op 07 april 2021) ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 2) de besluiten van 22 maart 2021 in stand te laten; 3) bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Besluit

 1. Het bezwaar van 31 maart 2021 (ontvangen op 07 april 2021) ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
 2. De besluiten van 22 maart 2021 in stand te laten.
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, S.K. N. 

Bij besluit van 07 april 2021, eveneens op deze datum verzonden, is mevrouw S.K. N. (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 06 april 2021 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 07 april 2021, eveneens op deze datum verzonden. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 17 mei 2021 bezwaar ingediend. U wordt als volgt geadviseerd: 1) het bezwaar van 17 mei 2021 ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 2) de besluiten van 07 april 2021 in stand te laten; 3) bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Besluit

 1. Het bezwaar van 17 mei 2021 ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
 2. De besluiten van 07 april 2021 in stand te late.
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, J. O. 

Bij besluit van 10 mei 2021, eveneens op deze datum verzonden, is de heer J. O., (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 10 mei 2021 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. 
Dit is gedaan bij besluit van 10 mei 2021, eveneens op deze datum verzonden. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 14 mei 2021 bezwaar ingediend. U wordt als volgt geadviseerd: 1) het bezwaar van 14 mei 2021 ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 2) de besluiten van 10 mei 2021 in stand te laten; 3) bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Besluit

 1. Het bezwaar van 14 mei 2021 ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
 2. De besluiten van 10 mei 2021 in stand te laten.
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 08 juni 2021,
de secretaris, R. van Reijswoud