Akkoordlijst 07 december 2021

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, J.H.L.C namens mevrouw D.P.

Bij besluit van 27 oktober 2021, eveneens op deze datum verzonden, is mevrouw D.P. (hierna: geïnformeerd over de op 25 oktober 2021 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 27 oktober 2021, eveneens op deze datum verzonden. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft mevrouw J.H.L.C namens mevrouw D.P. (hierna: “bezwaarmaker”) op 1 november 2021 bezwaar ingediend. 
U wordt als volgt geadviseerd: 

 1. het bezwaar van 1 november 2021 niet-ontvankelijk te verklaren.
 2. de besluiten van 27 oktober 2021 in stand te laten.
 3. bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Besluit 

 1. Het bezwaar van 1 november 2021 niet-ontvankelijk te verklaren.
 2. De besluiten van 27 oktober 2021 in stand te laten.
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, de heer J.H., (Telstarweg, Duivendrecht).

Bij besluit van 12 oktober 2021, eveneens op deze datum verzonden, is de heer J.H. (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 11 oktober 2021 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 12 oktober 2021, eveneens op deze datum verzonden. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 24 oktober 2021 (ontvangen op 25 oktober 2021). Het bezwaar bevatte enkele gebreken. Dit heeft bezwaarmaker bij brief van 8 november 2021 hersteld. 
U wordt als volgt geadviseerd: 

 1. Het bezwaar van 24 oktober 2021 (ontvangen op 25 oktober 2021) ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
 2. De besluiten van 12 oktober 2021 in stand te laten.
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Besluit 

 1. Het bezwaar van 24 oktober 2021 (ontvangen op 25 oktober 2021) ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
 2. De besluiten van 12 oktober 2021 in stand te laten.
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Onderwerp Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, de heer D.v.W., (Machineweg, Ouderkerk aan de Amstel).

Bij besluit van 19 oktober 2021, eveneens op deze datum verzonden, is de heer D.v.W. (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 18 oktober 2021 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 19 oktober 2021, eveneens op deze datum verzonden. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 22 oktober 2021 bezwaar ingediend. 
U wordt als volgt geadviseerd: 

 1. het bezwaar van 22 oktober 2021 ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
 2. de besluiten van 19 oktober 2021 in stand te laten.
 3. bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Besluit 

 1. Het bezwaar van 22 oktober 2021 ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
 2. De besluiten van 19 oktober 2021 in stand te laten.
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Toekenning Wob verzoek het project “Gezellenhuis”.

Er is op 7 juli 2021 een Wob verzoek binnen gekomen omtrent het Gezellenhuis. Op 16 november 2021 heeft het college besloten de stukken zoals ze toen bekend waren te openbaren. Later bleek dat de belanghebbende de zienswijze binnen termijn had ingediend, maar door een storing in het systeem is deze later binnengekomen. Deze zienswijze was bij het eerdere besluit niet meegenomen. Naar aanleiding van de zienswijze is er een wijziging in het aantal documenten gekomen die verzonden zullen worden.

Besluit 

Het Wob verzoek toe te kennen, aanvullend op het collegevoorstel van d.d. 16 november 2021.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 07 december 2021

de secretaris, R. van Reijswoud