Akkoordlijst 06 april 2021

Interbestuurlijk Toezicht Informatiebeheer 2020.

In het kader van het horizontaal toezicht van de gemeenteraad en het Interbestuurlijk Toezicht Informatiebeheer door de Provincie is er een archiefjaarverslag 2020 opgesteld. De Provincie beoordeelt het informatie- en archiefbeheer van de gemeente Ouder-Amstel als “redelijk adequaat”. De Provincie is verheugd over uitvoering van de verbeterpunten uit de beoordeling van 2019 en vertrouwt er op dat uitvoering van de plannen tot verbetering leiden van het informatie- en archiefbeheer. De gemeenteraad zal door een raadsbericht geïnformeerd worden over deze ontwikkelingen.

Besluit

  • Kennis te nemen van het archiefjaarverslag 2020 en de beoordelingsbrief van de Provincie over het Interbestuurlijke Toezicht Informatiebeheer 2020;
  • De gemeenteraad te informeren over het archiefjaarverslag en de beoordelingsbrief door middel van een memo.

Inzet budget overheveling VTH RO jurist naar Ouder-Amstel.

De functie van Adviseur ruimtelijke ordening Ouder-Amstel/Duo+ is bij de oprichting van Duo+ benoemd als rafelrand. Begin 2020 is afgesproken in het OGON dat hierover dit jaar een besluit zou worden genomen.

Besluit 

  1. In te stemmen met de voorgestelde inzet van het overgehevelde budget van de RO jurist VTH Duo+ naar formatie Team Ruimte Ouder-Amstel voor RO jurist.
  2. De gemeenteraad te informeren middels de 1ste BURAP 2021.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 06 april 2021

de secretaris, R. van Reijswoud