Akkoordlijst 05 januari 2021

Reactienota op concept-RES.

Na het publiceren van de concept-RES NHZ in april 2020 konden betrokkenen en volksvertegenwoordigers reageren op de concept-RES. Deze reacties, waaronder de wensen en bedenkingen van de gemeenteraad van Ouder-Amstel en de reactie van de gemeente De Ronde Venen, zijn verwerkt in een reactienota. De aanpassingen naar aanleiding van de reactienota worden verwerkt in de definitieve RES 1.0. Voor de gemeente betekent dit concreet dat zonne-opwek uit het zoekgebied wordt verwijderd. Daarbij zal op basis van de huidige technische voorschriften met betrekking tot afstand van woningen, het zoekgebied voor wind worden verkleind tot het gebied rondom de A9.

Besluit

  1. De reactienota voor kennisgeving aan te nemen en ter informatie toe te zenden aan de gemeenteraad.
  2. De voorgestelde wijzigingen zoals beschreven in de reactienota te verwerken in de RES 1.0. Met als belangrijkste punt voor de gemeente Ouder-Amstel: In het zoekgebied zal zonne-opwek worden verwijderd. Daarbij zal op basis van de huidige technische voorschriften met betrekking tot afstand van woningen, het zoekgebied voor wind worden verkleind tot het gebied rondom de A9.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 06 januari 2021
de secretaris, R. van Reijswoud