Akkoordlijst 04 mei 2021

Beleid Misbruik en Oneigenlijk gebruik TOZO.

Vanwege de Coronapandemie is een groot aantal steunmaatregelen door het Kabinet beschikbaar gesteld aan het UWV en gemeenten om ondernemers financieel te ondersteunen. De gemeente is vanaf 1 maart 2020 verantwoordelijk voor de “Tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers” (Tozo). De uitgaven voor deze regeling moeten over zowel 2020 als 2021 bij de jaarrekening worden verantwoord. Na achteraf controle en het koppelingsbestand met het inlichtingenbureau (IB), zijn er dossiers naar voren gekomen waarin sprake is van onterecht gebruik van de Tozo regeling vanuit de aanvrager. Door op te nemen welk beleid wordt gehanteerd en hoe om te gaan met de bestuurlijke boete, kan de gemeente in aanmerking komen voor een positieve verklaring van de accountant.

Besluit

  1. In te stemmen met het afwijken van opleggen bestuurlijke boetes in het kader van de Tozo.
  2. Het vastgestelde besluit afwijken opleggen bestuurlijke boete aan de accountant te versturen.
  3. Notitie Misbruik en Oneigenlijk gebruik Beleid (hierna M&O beleid) vast te stellen als basisdocument voor de accountant

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 04 mei 2021

de secretaris, R. van Reijswoud