Akkoordlijst 02 februari 2021

Kinderopvangtoeslagaffaire machtiging Belastingdienst.

Ouders zijn getroffen door de problemen met kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst/Toeslagen compenseert hen daar financieel voor. Dat is niet altijd voldoende. Er kunnen bijvoorbeeld problemen zijn ontstaan rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. Gemeenten spelen een belangrijke rol in het helpen van gedupeerden. Ouder-Amstel heeft een oproep gedaan aan gedupeerden om zich te melden. Om het proces te versnellen is het mogelijk gemaakt dat de Belastingdienst/Toeslagen de gegevens met de gemeenten deelt, zodat de gemeente de gedupeerden kan benaderen. De optie van machtiging is na overleg als meest passend naar voren gekomen. Het machtigingsbesluit is besproken met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Besluit

  1. In te stemmen met de machtiging van de Belastingdienst/Toeslagen om gedupeerden te benaderen in kader van de hersteloperatie toeslagenaffaire.
  2. In te stemmen met de ondertekening van de verwerkersovereenkomst en de gebruikersvoorwaarden van het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen in kader van de gegevensoverdracht tussen Belastingdienst/Toeslagen en de (onder)gemachtigde.
  3. De machtiging van de Belastingdienst/Toeslagen en de uitoefening van de in de machtiging genoemde werkzaamheden door te verlenen aan Duo+.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 02 februari 2021
De secretaris, R. van Reijswoud