Akkoordlijst 24 maart 2020

Aanwijzingsbesluit ambtenaren burgerlijke stand gemeente Ouder-Amstel.
Met dit collegevoorstel wordt enerzijds voorzien in het advies van de NVVB om de zittende, reeds benoemde, ambtenaren van de burgerlijke stand eenmalig aan te wijzen en anderzijds de aanwijzing van de ambtenaren van de burgerlijke stand van de gemeente Diemen, teneinde de continuïteit van de werkzaamheden van ambtenaren van de burgerlijke stand te kunnen waarborgen. De directe aanleiding om dit nu te regelen is de coronacrisis.

Besluit
De zittende ambtenaren van de burgerlijke stand aan te wijzen:
De ambtenaren van de burgerlijke stand van de gemeente Diemen aan te wijzen.
Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 31 maart 2020
de secretaris, L.J. Heijlman