Akkoordlijst 16 juni 2020

Contractovername Hulpmiddelencentrum (HMC).

Het hulpmiddelencentrum (HMC) is failliet en Kerstens is de overname partij die het hele uitstaande park (van alle gemeenten die een contract met HMC hebben) kan overnemen. De VNG heeft in deze namens alle gemeenten met een contract met HMC opgetreden als belangenbehartiger richting de curatoren en ook bijgevoegde stukken opgesteld. Alle gemeenten met een contract met HMC moeten wel individueel akkoord geven op de contractsovername. Alle rechten en plichten worden overgenomen uit het huidige contract. Dit betekent dus ook dat tarieven niet veranderen.

Besluit 

  1. In te stemmen met de contractovername van het Hulpmiddelencentrum (HWC) door Kersten, op een nog nader vast te stellen datum;
  2. Portefeuillehouder C.C.M. Korrel-Wolvers mandateren om namens het college de overeenkomst te ondertekenen.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 16 juni 2020
de secretaris a.i.,
R.S.M. Heintjes