Akkoordlijst 13 oktober 2020

Herplantplan A9

Op initiatief van RWS is in samenspraak met bewoners en omgevingspartners de afgelopen periode gewerkt aan een nieuw herplantplan voor de herin-richting van het zuidelijk talud A9. Het plan is onderdeel van de compensatie-verplichting en vloeit voor uit de aanvraag omgevingsvergunning vellen.

Besluit 

Definitief in te stemmen met het herplantplan (zuidelijk talud A9).

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 13 oktober 2020
de secretaris a.i.,

R.S.M. Heintjes