Akkoordlijst 10 maart 2020

Onderwerp
Diverse verzoeken tot het instellen gehandicaptenparkeerplaatsen.

Korte inhoud
Er zijn twee aanvragen voor een gehandicaptenparkeerplaats ontvangen. Voor de instelling van gehandicaptenparkeerplaatsen is het beleid opgenomen in Nota Parkeernormen. Op plaatsen in de gemeente, waar een concentratie van gehandicaptenparkeerplaatsen aanwezig is, of dreigt te ontstaan, stellen we alleen algemene gehandicaptenparkeerplaatsen in. In de overige delen van de gemeenten vindt de instelling van een gehandicaptenparkeerplaats-op-kenteken plaats. Er wordt nu de instelling van twee gehandicaptenparkeerplaatsen-op—kenteken geadviseerd.

Besluit
Gehandicaptenparkeerplaatsen-op-kenteken in te stellen nabij Burgemeester Stramanweg nummer 22 en nummer 60 te Ouderkerk aan de Amstel.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 10 maart 2020
de secretaris, 

L.J. Heijlman