Ontheffingen blauwe zone Duivendrecht worden automatisch verlengd

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat – tot nader besluit – alle eerder verleende ontheffingen voor een blauwe zone in Duivendrecht automatisch telkens met één jaar worden verlengd.

Deze verlenging vindt plaats, zonder dat daarbij een nieuw ontheffingsbewijs behoeft te worden verstrekt. U kunt als bewoner uw bestaande ontheffing gewoon weer een  jaar lang blijven gebruiken, tot-en-met 31 december 2021. Zonder dat u hiervoor extra kosten hoeft te maken. De gemeentelijke parkeerhandhavers ontvangen hiervoor een instructie.