Overige vergunningen 29-05-2024

Ingediende aanvragen overige vergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2024-052475, Ellermanstraat 38, het inrichten van een bouwplaats van 11 juni 2024 tot en met 1 augustus 2025 (ontvangen 21-05-2024).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2024-051937, Klaproos 18, het plaatsen van een autolaadkraan van 27 tot en met 28 juni 2024 (ontvangen 16-05-2024).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Duivendrecht

  • 2024-050263, Lunaweg 400, het plaatsen van een hijskraan voor vervanging van een antenne op woensdag 5 juni 2024 (verzonden 22-05-2024).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2024-037781, ’t Kampje, evenementenvergunning voor Ouderkerk Culinair op zaterdag 1 juni 2024 (verzonden 24-05-2024).

Overige bekendmakingen 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2024-050795, Ouderkerkerplas, ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet tijdens de Slow Triatlon op zaterdag 25 mei 2024 (verzonden 22-05-2024);
  • 2024-049834, Ouderkerkerplas, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van een verjaardagsfeest op zondag 26 mei 2024 (verzonden 22-05-2024). 

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.