Overige vergunningen 26-06-2024

Aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2024-060665, Verbindingsweg 3a, het wijzigen van een alcoholwetvergunning leidinggevende (ontvangen 18-06-2024).

Duivendrecht

  • 2024-060273, Meteoor 5, het plaatsen van een afvalcontainer op vrijdag 19 juli 2024. (ontvangen 12-06-2024).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2024-059674, Sluisplein 41-46, het plaatsen van vier opslagcontainers van 12 tot en met 13 augustus 2024 (ontvangen 13-06-2024);
  • 2024-060062, Hogerlustlaan 1 tot en met 20, aanvraag vergunning klein evenement voor een buurtbarbecue op zaterdag 7 september 2024 (ontvangen 16-06-2024);
  • 2024-060060, Reijgershof 4, aanvraag ontheffing artikel 35 alcoholwet voor ‘Amstelschool feest’ op vrijdag 20 september 2024 (ontvangen 16-06-2024);
  • 2024-060416, Middenweg Ouderkerkerplas, aanvraag vergunning klein evenement op vrijdag 5 juli 2024 (ontvangen 17-06-2024);
  • 2024-061155, Ambachtenstraat 84, aanvraag vergunning klein evenement voor een barbecue op donderdag 4 juli 2024 (ontvangen 19-06-2024);
  • 2024-061120, Raadhuislaan 4, het plaatsen van een steiger voor schilderwerk van 12 tot en met 25 augustus 2024). 

Ouder-Amstel

  • 2024-060861, het plaatsen van reclameborden om bekendheid te geven aan ‘Open dag Nova college’ van 18 november tot en met 1 december 2024 (ontvangen 18-06-2024). 

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.