Overige vergunningen 22-05-2024

Ingediende aanvragen overige vergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

 • 2024-050263, Lunaweg 400, het vervangen van een antenne op het dak van een flat (ontvangen 13-05-2024);
 • 2024-051230, Rijksstraatweg 84, het plaatsen van een afvalcontainer van 5 tot en met 30 juni 2024 (ontvangen 15-05-2024);
 • 2024-051127, Clarissenhof 34, het plaatsen van een afvalcontainer van 1 tot en met 26 juli 2024 (ontvangen 15-05-2024);
 • Ingetrokken 2024-050818, In de Houtzaagmolen 37, het plaatsen van een afvalcontainer van 16 mei tot en met 11 juli 2024 (ingetrokken 16-05-2024).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2024-049834, Aan de Wind, Ouderkerkerplas, aanvraag vergunning klein evenement op zondag 26 mei 2024 (ontvangen 08-05-2024);
 • 2024-050417, Turfstekerspad 1, aanvraag vergunning klein evenement op vrijdag 28 juni 2024 (ontvangen 13-05-2024);
 • 2024-050795, Aan de Wind, Ouderkerkerplas, aanvraag ontheffing artikel alcoholwet op vrijdag 28 mei 2024 (ontvangen 14-05-2024);
 • 2024-050734, Dorpsstraat 7a, neerzetten hoogwerker voor het plaatsen van zonwering op donderdag 27 juni 2024 (ontvangen 14-05-2024);
 • 2024-050418, Porto Buenolaan 11, aanvraag vergunning klein evenement voor een ‘straatborrel’ op zaterdag 31 augustus 2024 (ontvangen 13-05-2024).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Duivendrecht

 • 2024-049352, Michaëlplein 94, het plaatsen van een afvalcontainer van 31 mei tot en met 6 juli 2024 (verzonden 14-05-2024).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2024-048579, Rondehoep Oost kruising Polderweg, verklaring van geen bezwaar voor ‘De dag van de Bouw’ op zaterdag 8 juni 2024 (verzonden 16-05-2024);
 • 2024-043050, Vondelstraat, gebruik hoogwerker van 17 mei tot en met 19 mei 2024 (fase 1) en van 24 tot en met 26 mei 2024 (fase 2) voor werkzaamheden aan gebroken ruiten (verzonden 16-05-2024).

Ouder-Amstel

 • 2024-047749, het plaatsen van reclameborden en spandoeken om bekendheid te geven aan ‘Ouderkerk Culinair’ van 19 mei tot en met 1 juni 2024 (verzonden 08-05-2024)

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.