Overige vergunningen 19-06-2024

Ingediende aanvragen overige vergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2024-059184, Molenpad 1, aanvraag ontheffing artikel 35 alcoholwet op zondag 1 september 2024 voor ‘Jeu de Boules toernooi Ouderkerk’ (ontvangen 12-06-2024);
  • 2024-059181, Molenpad 1, melding klein evenement voor ‘Jeu de Boules toernooi Ouderkerk’ op zondag 1 september 2024 (ontvangen 12-06-2024). 

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Duivendrecht

  • 2024-057942, Parnassiaveld 163, het plaatsen van een afvalcontainer van 11 tot en met 25 juni 2024 (verzonden 12-06-2024). 

Ouderkerk aan de Amstel

•    2024-050734, Dorpsstraat 7a, het plaatsen van een hoogwerker op donderdag 27 juni 2024 (verstuurd 10-06-2024).

Ouder-Amstel

  • 2024-026272, het inzamelen van kleding door ‘Climpex’ in juni 2025 (verzonden 07-06-2024);
  • 2024-021824, het inzamelen van kleding door ‘Trees for All’ in september 2025. (verzonden 07-06-2024);
  • 2024-026260, het inzamelen van kleding door stichting ‘CIBO-CIZIRA BOTAN’ in december 2025 (verzonden 07-06-2024).

Overige bekendmakingen 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2024-054676, Schoolweg 7, verklaring van geen bezwaar voor een schoolfeest op het schoolplein op vrijdag 14 juni (verzonden 13-06-2024);
  • 2024-054681, Schoolweg 7, ontheffing artikel 35 alcoholwet voor een schoolfeest op het schoolplein op vrijdag 14 juni (verzonden 13-06-2024).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.