Overige vergunningen 15-05-2024

Ingediende aanvragen overige vergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2024-015767, Pieter Braaijweg 83-105, het inrichten van opbouwplaats voor de ‘botenparade’ van 26 juli tot en met 6 augustus 2024 (verzonden 06-05-2024). 

Duivendrecht

 • 2024-048980, In de Watermolen 23, het plaatsen van een afvalcontainer van 27 mei tot en met 7 juni 2024 (ontvangen 06-05-2024);
 • 2024-048581, Clarissenhof 74, het plaatsen van een afvalcontainer en ecotoilet van 27 mei tot en met 30 juni 2024 (ontvangen 06-05-2024);
 • 2024-048343, Telstarweg en Dorpsplein, aanvraag evenementenvergunning voor ‘Kermis Duivendrecht’ van 14 tot en met 18 juni 2024 (ontvangen 03-05-2024);
 • 2024-049352. Michaëlplein 94, het plaatsen van een afvalcontainer van 31 mei tot en met 6 juli 2024 (ontvangen 7-05-2024).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2024-048579, Rondehoep Oost kruising Polderweg, aanvraag evenementenvergunning voor ‘De dag van de Bouw’ op zaterdag 8 juni 2024 (ontvangen 06-05-2024);
 • 2024-049415, Aan de Wind, Ouderkerkerplas, aanvraag vergunning klein evenement op 8 juni 2024 (ontvangen 07-05-2024);
 • 2024-049414, Aanvraag standplaatsvergunning voor een viskraam (ontvangen 07-05-2024).  

Ouder-Amstel

 • 2024-047749, het plaatsen van reclameborden en spandoeken om bekendheid te geven aan ‘Ouderkerk Culinair’ van 19 mei tot en met 1 juni 2024 (ontvangen 01-05-2024).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2023-120993, Joan Muyskenweg 28-32, exploitatievergunning horecabedrijf (verzonden 17-04-2024);
 • 2024-022688, Joan Muyskenweg 28-32, alcoholwetvergunning (verzonden 17-04-2024).    

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2024-030300, Achterdijk 2-4, alcoholwetvergunning (verzonden 01-05-2024);
 • 2024-012928, Achterdijk 2-4, exploitatievergunning horecabedrijf (verzonden 01-05-2024);
 • 2024-031479, Polderweg 24, evenementenvergunning ‘Campina Open Boerderijdag’ op maandag 20 mei 2024 (verzonden 08-03-2024). 

Overige bekendmakingen 

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2023-103095, Buitensingel 8, alcoholwetvergunning (verzonden 7 mei 2024). 

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.