Overige vergunningen 12-06-2024

Ingediende aanvragen overige vergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

  • 2024-055888, grasveld bij Mercuriusflat, aanvraag vergunning klein evenement op woensdag 12 juni 2024 voor de ‘Nationale Buitenspeeldag’ (ontvangen 30-05-2024);
  • 2024-057116, Astronautenweg 30, het plaatsen van een vrachtwagen op een parkeerplaats voor een ‘Les in de dode Hoek’ bij de OBS De Grote Beer op 5 juli 2024 (ontvangen 03-06-2024);

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2024-055997, Holendrechterweg 34, aanvraag evenementenvergunning bij TCO Ouderkerk voor ‘Ouderkerk Culinair Open 2024’ van 13 tot en met 21 juli 2024 (ontvangen 30-05-2024);
  • 2024-056283, Dorpsstraat 7, verlenging exploitatievergunning horeca (ontvangen 31-05-2024);
  • 2024-057146, Achterdijk, het aanleggen van een keerlus van 1 juli 2024 tot en met 31 december 2025 (ontvangen 04-06-2024).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2024-056069, ’t Kampje, evenementenvergunning voor de Amstellanddag op maandag 9 juni 2024 (verzonden 05-06-2024).

Ouder-Amstel

  • 2024-026224, het inzamelen van kleding door stichting CliniClown in maart 2025. (verzonden 06-06-2024). 

Overige bekendmakingen 

Duivendrecht

  • 2024-055888, grasveld bij Mercuriusflat, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van Nationale Buitenspeeldag op woensdag 12 juni 2024 (verzonden 06-06-2024). 

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.