Overige vergunningen 10-07-2024

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

  • 2024-063729, In de Papiermolen 25, het plaatsen van een afvalcontainer, bouwkeet en ecotoilet van 19 juli tot en met 30 september 2024 (ontvangen 28-06-2024).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2024-062687, De Paarl 43, het plaatsen van een afvalcontainer van 2 tot en met 23 augustus 2024 (verzonden 01-07-2024);
  • 2024-064076, Sluisplein 11-40, het plaatsen van een hijskraan op vrijdag 26 juli 2024 voor onderhoud aan een antenne (ontvangen 01-07-2024);
  • 2024-0164817, Gijsbrecht van Aemstelstraat 6, het plaatsen van een afvalcontainer van 3 juli tot en met 31 augustus 2024 (ontvangen 02-07-2024);
  • 2024-064703, Brug Ouderkerk, Burgemeester Stramanweg, aanvraag vergunning geluidhinder van 22 tot en met 25 juli 2024 (ontvangen 02-07-2024).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Duivendrecht

  • 2024-019344, Dorpsplein 56, het verlenen van een exploitatievergunning horeca (verzonden 02-07-2024).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2024-061155, Ambachtenstraat 84, vergunning klein evenement voor een barbecue op vrijdag 4 juli 2024 (verzonden 28-06-2024); 
  • 2024-055997, Holendrechterweg 34, evenementenvergunning voor het Ouderkerk Culinair Open van 13 tot en met 21 juli 2024 (verzonden 04-07-2024).

Overige bekendmakingen

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2024-060062, Hogerlustlaan 1 tot en met 20, verklaring van geen bezwaar voor een buurtbarbecue op zaterdag 7 september 2024 (verzonden 01-07-2024);
  • 2024-060416, Ouderkerkerplas, verklaring van geen bezwaar voor een Summer BBQ op vrijdag 5 juli 2024 (verzonden 02-07-2014).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.