Overige vergunningen 08-05-2024

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2024-046207, Purperreiger 42, het plaatsen van een afvalcontainer op vrijdag 17 mei 2024 (ontvangen 26-04-2024). 

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Duivendrecht

  • 2024-045378, Rijksstraatweg 130, het plaatsen van een container en diverse pallets van 21 mei tot en met 26 juni 2024 (verzonden 02-05-2024);
  • 2023-112057, Rijksstraatweg 217, het splitsen van een woning (verzonden 26-04-2024).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2024-034655, Aan de Wind 10, evenementenvergunning voor het organiseren van workshops en een personeelsfeest op 20 juni 2024 (verzonden 30-04-2024);
  • 2024-046207, Kolgans, het plaatsen van een afvalcontainer van woning Purperreiger 42 van 13 tot en met 16 mei 2024 (verzonden 02-05-2024);
  • 2024-044995, De Paarl 18, het plaatsen van een afvalcontainer van 10 juni tot en met 6 juli 2024 (verzonden 29-04-2024). 

Ouder-Amstel

  • 2024-043885, het plaatsen van reclameborden om bekendheid te geven aan de  verkeerscampagne ‘Met elkaar overweg’ van 20 tot en met 27 mei 2024 (verzonden 26-04-2024).

Overige bekendmakingen 

Ouder-Amstel

  • 2024-048157, Collecte ‘Kerk in actie’ van 18 tot en met 23 november 2024 (ontvangen 02-05-2024).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.