Overige vergunningen 05-06-2024

Ingediende aanvragen overige vergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

 • 2024-053547, Kloosterstraat 90-120, het plaatsen van een ecotoilet, een schaftkeet en een opslagcontainer van 17 juni tot en met 16 augustus 2024 (ontvangen 24-05-2024).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2024-053750, Aan de Wind, Ouderkerkerplas, aanvraag vergunning klein evenement voor een bedrijfsfeestje op zondag 7 juli 2024 (ontvangen 24-05-2024);
 • 2024-054681, Schoolweg 7, aanvraag ontheffing artikel 35 alcoholwet op vrijdag 14 juni 2024 voor een schoolfeest op het schoolplein (ontvangen 28-05-2024);
 • 2024-054676, Schoolweg 7, aanvraag evenementenvergunning op vrijdag 14 juni 2024 voor een schoolfeest op het schoolplein (ontvangen 28-05-2024).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2024-029035, Ellermanstraat 31, exploitatievergunning horecabedrijf (verzonden 30-05-2024);
 • 2024-052475, Ellermanstraat 38, het inrichten van een bouwplaats op vijf parkeervakken van 11 juni tot en met 1 augustus 2025 (verzonden 30-05-2024).

Duivendrecht

 • 2024-051230, Rijksstraatweg 84, het plaatsen van een afvalcontainer van 31 mei tot en met 30 juni 2024 (verzonden 24-05-2024);
 • 2024-051127, Clarissenhof 34, het plaatsen van een afvalcontainer van 1 tot en met 26 juli 2024 (verzonden 24-05-2024);
 • 2024-045691, nabij Rijksstraatweg 230A, het inrichten van een bouwplaats voor het bouwen van een personenlift bij het NS station Duivendrecht van 19 augustus 2024 tot en met 17 januari 2025 (verzonden 29-05-2024);
 • 2024-042108, Dorpsplein 72, exploitatievergunning horecabedrijf (verzonden 30-05-2024). 

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2024-051937 Klaproos 18, het plaatsen van een autolaadkraan op donderdag 27 en vrijdag 28 juni 2024 (verzonden 28-05-2024). 
 • 2024-038418, Kerkstraat 1, exploitatievergunning horecabedrijf (verzonden 28-05-2024);
 • 2024-022723, Sluisplein 64 exploitatievergunning horecabedrijf (verzonden 30-05-2024). 

Overige bekendmakingen

Duivendrecht

 • 2024-025398, verklaring van geen bezwaar rijdende optocht Stichting KinderBeestFeest op vrijdag 7 juni 2024 (verzonden 28-05-2024);

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2024-019211, ‘t Kampje, ontheffing artikel 35 alcoholwet op 1 juni 2024. (verzonden 24-05-2024);
 • 2024-050418, Porto Buenolaan 11, verklaring van geen bezwaart voor een “straatborrel” op 31 augustus 2024. (verzonden 29-05-2024);
 • 2024-049415, Ouderkerkerplas, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van een verjaardagsfeest op 8 juni 2024 (verzonden 29-05-2024);
 • 2024-050417, Turfstekerspad 1, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van het Zomerfeest op 28 juni 2024. (verzonden 29-05-2024);

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.