Overige vergunningen 03-075-2024

Ingediende aanvragen overige vergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2024-061874, ’t Kampje, aanvraag ontheffing artikel 35 alcoholwet voor ‘Jeu de Boules toernooi Ouderkerk’ op zondag 1 september 2024 (ontvangen 21-06-2024);
 • 2024-061871, ’t Kampje, aanvraag vergunning klein evenement op zondag 1 september 2024 voor ‘Jeu de Boules Ouderkerk’ (ontvangen 21-06-2024);
 • 2024-062687, De Paarl 43, het plaatsen van een afvalcontainer van 2 tot en met 23 augustus 2024 (ontvangen 25-06-2024);
 • 2024-063321, Aan de Wind 10 Ouderkerkerplas, aanvraag vergunning klein evenement voor een kinderfeestje op zondag 4 augustus 2024 (ontvangen 26-06-2024). 

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2023-085576, Van Marwijk Kooystraat 2, alcoholwetvergunning (verzonden 27 juni 2024);
 • 2023-085539, Van Marwijk Kooystraat 2, exploitatievergunning horecabedrijf (verzonden 27 juni 2024).

Duivendrecht

 • 2024-060273, Meteoor 5, het plaatsen van een afvalcontainer op vrijdag 19 juli 2024. (verzonden 25-06-2024);

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2024-015881, Wethouder Koolhaasweg 10, evenementenvergunning DiscoDip. (verzonden 21-06-2024);
 • 2024-057082, Achterdijk keerlus, het plaatsen van hekken ter afsluiting van 1 juli 2024 tot en met 31 december 2025 (verzonden 25-06-2024);
 • 2024-059674, Sluisplein 41, het plaatsen van opslagcontainers aan de Hoofdenburgsingel en op het Sluisplein voor het leeghalen van de supermarkt van 12 tot en met 13 augustus 2024 (verstuurd 25-06-2024);
 • 2024-061120, Raadhuislaan 4, het plaatsen van een steiger van 12 tot en met 25 augustus 2024 (verzonden 25-06-2024);
 • 2024-029106, Binnenweg 17, alcoholwetvergunning horecabedrijf (verzonden 26-06-2024);
 • 2024-029050, Binnenweg 17, exploitatievergunning horecabedrijf (verzonden 26-06-2024);

Ouder-Amstel

 • 2024-060861, het plaatsen van reclameborden om bekendheid te geven aan ‘Open dag Nova College’ van 18 november tot en met 1 december 2024 (verzonden 25-06-2024). 

Overige bekendmakingen

Duivendrecht

 • 2024-015507, Kloosterstraat 57, het verlengen van de vergunning voor het plaatsen van een afvalcontainer van 7 februari tot en met 30 september 2024 (ontvangen 26-06-2024);

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.