Overige vergunningen 01-05-2024

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

 • 2024-044233, Dorpsplein 60, aanvraag vergunning klein evenement op zaterdag 27 april 2024 (ontvangen 18-04-2024);
 • 2024-043152, Kloosterstraat 27, het plaatsen van een afvalcontainer van 1 mei tot en met 7 juni 2024);
 • 2024-045691, nabij Rijksstraatweg 230A, het inrichten van een bouwplaats voor het plaatsen van een nieuwe lift van 19 augustus 2024 tot en met 17 januari 2025. (ontvangen 24-04-2024); 
 • 2024-045378, Rijksstraatweg 130, het plaatsen van een afvalcontainer en pallets voor goederen van 21 mei tot en met 26 juni 2024 (ontvangen 24-04-2024). 

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2024-044995, De Paarl 18, het plaatsen van een afvalcontainer van 10 juni tot en met 6 juli 2024 (ontvangen 23-04-2024);
 • 2024-045732, Carel Fabritius 16, het plaatsen van een afvalcontainer van 26 april tot en met 20 mei 2024 (ontvangen 24-04-2024);
 • 2024-045372, Aan de Wind 9 (Ouderkerkerplas), aanvraag vergunning klein evenement op zondag 9 juni 2024 (ontvangen 24-04-2024).

Ouder-Amstel

 • 2024-043949, het plaatsen van reclameborden en spandoeken om bekendheid te geven aan de Europese parlementsverkiezingen van 23 mei tot en met 7 juni 2024 (ontvangen 18-04-2024);
 • 2024-043885, het plaatsen van reclameborden om bekendheid te geven aan de verkeerscampagne ‘Met elkaar Overweg’ van 20 mei tot en met 27 mei (ontvangen 17-04-2024).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2024-029736, evenementenvergunning voor een passage van het fietsparcours van Tri Amsterdam op zondag 9 juni 2024 (verzonden 25-04-2024). 

Duivendrecht

 • 2024-043152, Kloosterstraat 27, het plaatsen van een afvalcontainer van 1 april tot en met 7 juni 2024 (verzonden 24-04-2024);
 • 2024-020105, Dorpsplein en Dorpshuis, evenementenvergunning Koningsdag Duivendrecht (verzonden 22-04-2024).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2024-028830, een gedeelte van het centrum van Ouderkerk aan de Amstel met start en finish bij Sporthal Bindelwijk, evenementenvergunning voor de 37e Geijsel Rondehoeploop op zondag 12 mei 2024 (verzonden 23-04-2024);
 • 2024-043879, het plaatsen van spandoeken om bekendheid te geven aan de Zwemvierdaagse van 5 tot en met 18 juni 2024 (verzonden 25-04-2024).

Overige bekendmakingen 

Duivendrecht

 • 2024-044233, Dorpsplein 60, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van een klein kansspel op zaterdag 27 april 2024 (verzonden 22-04-2024). 

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2024-045226, Vondelstraat 10, het plaatsen van een verhuislift en verhuiswagen op vrijdag 3 mei 2024. (ontvangen 22-04-2024). 

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.