Ontwerp Actieplan Geluid ter inzage

De burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel hebben het ontwerp Actieplan Geluid vrijgegeven ter inzage. Dit biedt belanghebbenden de mogelijkheid om op het plan te reageren met een zienswijze.

De Europese richtlijn omgevingslawaai verplicht de gemeente iedere vijf jaar een geluidbelastingkaart en een actieplan op te stellen en hierover te communiceren met haar inwoners. Hoge geluidsbelasting kan gezondheidsklachten veroorzaken. Daarom is het van belang om door het verbeteren van de akoestische kwaliteit bij te dragen aan de gezonde en prettige leefomgeving.

Plandrempel van 65 dB

Er is gekozen om een plandrempel van 65 dB vast te stellen. Binnen de gemeente zijn er 70 woningen waarop de geluidsbelasting hoger is dan de plandrempel door lokaal wegverkeer. De weg is in al deze gevallen in beheer bij de Provincie Noord-Holland. De gemeente kan daar zelf dus geen maatregelen nemen. 

Stiller asfalt

De gemeente wil ook aandacht besteden aan de woningen met de geluidsbelasting net onder de plandrempel: tussen 60 en 65 dB. Daarbij gaat het om 196 woningen. Deze wegen zijn wel in beheer bij de gemeente. Wegverkeer is de grootste hinderbron in de gemeente. De eenvoudigste manier om deze te reduceren is om bij wegdekvervanging bij groot onderhoud het standaard dichte asfaltbeton, waar technisch mogelijk, te vervangen door een stiller type. Dit leidt tot een geluidreductie van ongeveer 1,5 dB.

Ter inzage

Het ontwerp Actieplan Geluid ligt vanaf 12 juni tot en met 24 juli 2024 ter inzage. U kunt de stukken digitaal opvragen bij webredactie@duoplus.nl. De stukken zijn ook op papier beschikbaar voor inzage op het gemeentehuis van Ouder-Amstel en in het Dorpshuis in Duivendrecht.

In deze periode van zes weken kan eenieder een zienswijze indienen. Deze zienswijzen kunnen ertoe leiden dat het college van B en W het definitieve actieplan geluid aanpast. Het definitieve actieplan wordt naar het ministerie van Infra & Milieu gestuurd. Het definitieve actieplan wordt binnen vier weken na vaststelling gepubliceerd en ter inzage gelegd. Over vijf jaar wordt een nieuw actieplan opgesteld en wordt het huidige plan geëvalueerd.

Zienswijze insturen

Insturen van uw zienswijze kan onder vermelding ‘Ontwerp Actieplan Geluid’ als onderwerp per e-mail naar gemeente@ouder-amstel.nl of per post aan het college van burgemeester en wethouders Ouder-Amstel, postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel.