Kennisgeving voorbereidingsbesluit ‘Centrum Ouderkerk aan de Amstel’

De raad van de gemeente Ouder-Amstel heeft in zijn vergadering van 27 juni 2024 op grond van artikel 4.14 van de Omgevingswet een voorbereidingsbesluit genomen. Een voorbereidingsbesluit is een verklaring van de gemeenteraad dat een wijziging van het tijdelijk omgevingsplan wordt voorbereid voor het gebied waarop het besluit betrekking heeft, zoals aangegeven op het bijbehorende kaartje. Met dit besluit wordt een voorbereidingsbescherming beoogd, waarmee wonen op de begane grond kan worden geweerd, waar dat op grond van de geldende planregel uit het tijdelijke omgevingsplan nog is toegestaan.

Inhoud

Dit besluit is ter aanvulling op het bepaalde in artikel 5.1. sub a van het tijdelijk omgevingsplan, bestemmingsplan Ouderkerk aan de Amstel en artikel 3 herziening Ouderkerk aan de Amstel voor panden met de bestemming ‘Centrum’ in het centrum van Ouderkerk  aan de Amstel en ziet er op toe dat de begane grond niet meer kan worden ingericht en gebruikt ten behoeve van woondoeleinden c.q. de bestemming Wonen. 

De gemeente wil hiermee graag een detailhandelstructuur in het centrumgebied die in evenwicht is met goed functionerende en onderscheidende winkelgebieden. Daarvoor is het nodig dat er voldoende aanbod is en blijft en de winkelgebieden de juiste uitstraling hebben. Teveel versnippering van detailhandelsaanbod, mede door van woonfuncties op de begane grond, verminderen de herkenbaarheid en belevingswaarde als winkelgebied. 

In de overige bestemmingen ‘Centrum’, in het tijdelijk omgevingsplan, bestemmingsplan Duivendrecht als de bestemming Detailhandel in het tijdelijk omgevingsplan, bestemmingsplan Ouderkerk aan de Amstel is dit reeds goed geborgd, en zijn aanvullende voorbeschermingsregels niet noodzakelijk. 

Inzien

Het voorbereidingsbesluit ligt samen met de bijbehorende stukken vanaf donderdag 18 juli 2024 gedurende een termijn van zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Ouder-Amstel, Vondelstraat 1 in Ouderkerk aan de Amstel. Het inzien van de stukken kan alleen op afspraak. Een afspraak maken kan online via afspraakmaken of telefonisch via (020) 496 21 21. 
Het voorbereidingsbesluit is ook digitaal in te zien via de landelijke voorziening ruimtelijkeplannen.nl (plan id-nummer NL.IMRO.0437.TAMVBcentrum-VA01) en via het Omgevingsloket: omgevingswet.overheid.nl. U klikt dan op ‘Regels op de kaart’. 

Reageren

Tegen het voorbereidingsbesluit kan, op grond van de Omgevingswet en artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht, geen bezwaar en beroep worden aangetekend.