Conceptnota parkeerbeleid en conceptnota parkeernormen gemeente Ouder-Amstel ter inzage

De burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel hebben de conceptnota parkeerbeleid en de conceptnota parkeernormen Ouder-Amstel vrijgegeven voor terinzagelegging.

De gemeente Ouder-Amstel heeft een nieuwe aanpak nodig voor parkeren. Als onderdeel van het Mobiliteitsplan zijn de Nota Parkernormen en de Nota Parkeerbeleid opgesteld als specifieke uitwerkingen van het parkeerbeleid binnen onze algehele mobiliteitsstrategie. Deze documenten zijn van cruciaal belang voor het duurzaam beheren van parkeervoorzieningen en het stimuleren van alternatieve vervoerswijzen ter ondersteuning van onze mobiliteitsdoelstellingen.

Inzage

De conceptnota parkeerbeleid en de conceptnota parkeernormen kunt u van 13 juni tot en met 25 juli 2024 digitaal inzien via officielebekendmakingen.nl. De documenten hangen als ‘Bekijk documenten’ aan deze publicatie (zie de linker kolom). De stukken zijn ook op papier beschikbaar voor inzage in het gemeentehuis van Ouder-Amstel en in het Dorpshuis in Duivendrecht. Inzage in het gemeentehuis kan alleen op afspraak. Een afspraak kunt u maken via www.ouder-amstel.nl/afspraak. 

Zienswijzen

Gedurende de termijn van ter inzageleging is het mogelijk om uw reactie over de conceptnota parkeerbeleid en de conceptnota parkeernormen kenbaar te maken aan de gemeenteraad van Ouder-Amstel. Insturen van uw zienswijze kan onder vermelding van kenmerk 2024-027243 en met onderwerp ‘Conceptnota parkeerbeleid en conceptnota parkeernormen’ per e-mail (voorkeur) naar gemeente@ouder-amstel.nl of per post aan het college van burgemeester en wethouders Ouder-Amstel, postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wes Dekkers (telefoon (020) 801 39 61, e-mail wes.dekkers@ouder-amstel.nl).