Weigering geluidsontheffing A9, Holendrechterzijweg

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel bekend dat zij de geluidsontheffing ten behoeve van sloopwerkzaamheden in de nacht en overdag aan KW09 en het intrillen van damwandplanken in de nacht en op zondag voor TGK21 een tijdelijke damwand bij KW011 (Viaduct over de Holendrechterzijweg) heeft geweigerd.

De geweigerde ontheffing betreft het afwijken van de werktijden en de geluidwaarden als bedoeld in artikel 8.3, eerste en tweede lid, van het Bouwbesluit 2012 en heeft betrekking op de volgende werkzaamheden:

  • Intrillen van damwanden voor TGK21 in de nachtperiode en op zondag (ontheffing Bouwbesluit 2012);
  • Sloopwerkzaamheden aan de dekrand van KW009 overdag en in de nachtperiode (ontheffing Bouwbesluit 2012).

Uit te voeren in de periode:

  • in de week tussen 30 januari en 19 februari 2023 zijn de sloopwerkzaamheden van KW009 gefaseerd, in totaal 10 nachten.
  • in het weekend van 24 maart 2023 het intrillen van TGK21, waarvan 2 nachten en 1 zondag overdag.

Datum besluit: 16 februari 2023
Aanvrager: FCC Construccion S.A.
Zaaknummer: 11785793

Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl/formulier/contactformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Bezwaar

Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel, T.a.v. Juridische Zaken, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel. 

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening en de reden(en) waarom u bezwaar maakt. Stuur ook een kopie van dit besluit mee en vermeld het referentienummer/kenmerk van dit besluit. Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in, stuur dan een machtiging mee. Verder verzoeken wij u om uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Afdeling Voorlopige Voorzieningen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor het behandelen van een verzoek worden griffiekosten in rekening gebracht. 

Voor meer informatie over het maken van bezwaar kunt u de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de website rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).