Voornemen instellen van een gehandicaptenparkeerplaats–op-kenteken

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel maken bekend dat zij van plan zijn om een nieuwe gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in te stellen, nabij Jan Steen 11 in Ouderkerk aan de Amstel. Het gaat om een aanvraag van een inwoner die in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart.

U kunt gedurende een periode van vier weken vanaf deze bekendmaking op 3 mei 2023 een schriftelijke zienswijze hierop indienen. Vermeld bij uw zienswijze uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en eventueel uw e-mailadres.

U kunt uw zienswijze insturen naar de gemeente Ouder-Amstel, t.a.v. de heer J.M. van Heiningen, Vondelstraat 1, 1191 BD Ouderkerk aan de Amstel of via gemeente@ouder-amstel.nl.