Verzoek om plaatsing tijdelijke woonunits aan de H.J.E. Wenckebachweg 118, Amsterdam-Duivendrecht

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van gemeente Ouder-Amstel bekend dat zij een verzoek tot het stellen van maatwerkvoorschriften heeft ontvangen. Door het opleggen van maatwerkvoorschriften kan het bevoegd gezag afwijken van de algemene regels voor milieubelastende activiteiten indien de situatie of de locatie van een inrichting hier om vraagt.

Het verzoek heeft betrekking op het aspect geluid in verband met het voornemen van de gemeente Amsterdam om tijdelijke woonunits aan de H.J.E. Wenckebachweg 118 te plaatsen.

  • Ontvangstdatum verzoek: 3 juli 2023
  • Aanvrager: Eurofins Omegam B.V.
  • Zaaknummer: 12117449

Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt het verzoek en bijbehorende stukken nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een besluit nemen op het verzoek. Dit besluit maken wij dan ook bekend. Dan zullen wij ook de bij het besluit behorende stukken publiceren.

Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl/formulier/contactformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.

  • Datum publicatie 28-07-2023
  • Datum einde publicatie 08-09-2023