Verzoek om maatwerk Ambachtenstraat 35

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van gemeente Ouder-Amstel bekend dat zij een verzoek tot het stellen van maatwerkvoorschriften heeft ontvangen. Door het opleggen van maatwerkvoorschriften kan het bevoegd gezag afwijken van de algemene regels voor milieubelastende activiteiten indien de situatie of de locatie van een inrichting hier om vraagt.

Het verzoek heeft betrekking op het stellen van maatwerkvoorschriften ten behoeve van een ontheffing voor de afwezigheid van een vetput.

  • Ontvangstdatum verzoek: 27 juni 2023
  • Aanvrager: CØWLESS milc B.V.
  • Zaaknummer: 12107697

Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt het verzoek en bijbehorende stukken nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een besluit nemen op het verzoek. Dit besluit maken wij dan ook bekend. Dan zullen wij ook de bij het besluit behorende stukken publiceren.
 
Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl/formulier/contactformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.

  • Datum publicatie 25-07-2023
  • Datum einde publicatie 05-09-2023