Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats Ouderkerk en Amsterdam-Duivendrecht

Om mensen met een loopbeperking in staat te stellen zoveel mogelijk deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer worden voor hen gehandicaptenparkeerplaatsen ingesteld.

Daarom is besloten om voor een aanvraag een gehandicaptenparkeerplaats toe te wijzen. Het gaat hier om de (omgeving van de) volgende locaties:

  • Buitensingel 2, te Amsterdam-Duivendrecht
  • Verbindingsweg 3, te Amsterdam-Duivendrecht
  • Jan Steen 11, te Ouderkerk aan de Amstel

Bezwaarschrift

Een bezwaarschrift tegen dit besluit kan door belanghebbenden schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders (per post: Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel of met DigiD via www.ouder-amstel.nl) binnen zes weken na bekendmaking van het besluit.