Verkeersbesluit Joan Muyskenweg - Joan Dwarsweg

De gemeente Ouder-Amstel informeert u graag over een recent verkeersbesluit dat van invloed is op de verkeerssituatie in onze gemeente. Het betreft het gebied rondom de Joan Muyskenweg, waar de Joan Dwarsweg gelegen is.
Met dit verkeersbesluit streven we ernaar om de verkeerssituatie duidelijker te maken door middel van juridische vastlegging van bebording.

Wat houdt het Verkeersbesluit in?

Het verkeersbesluit voor de Joan Dwarsweg bij de Joan Muyskenweg omvat de volgende maatregelen:

  1. Plaatsing bord maximumsnelheid 30 km/uur, geldend voor de Joan Dwarsweg.
  2. Plaatsing borden laad en losplaatsen (aan de Joan Dwarsweg en de Joan Muyskenweg).
  3. Plaatsing bord parkeerverbod, geldend voor de Joan Dwarsweg.

Bezwaarmogelijkheid:

Een bezwaarschrift tegen dit besluit kan door belanghebbenden schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel of met DigiD via Bezwaarschrift indienen binnen zes weken na bekendmaking van het besluit.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

  1. Naam en adres,
  2. Datum bezwaarschrift,
  3. Omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt,
  4. De reden(en) waarom u bezwaar maakt,
  5. Schrijft u het bezwaarschrift in een vreemde taal, dan zorgt u voor een vertaling,
  6. (bij voorkeur) Een kopie van het besluit waartegen u bezwaar wilt maken.

Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank, postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, om een voorlopige voorziening te vragen. 

Een gemotiveerd verzoekschrift kan de belanghebbende daartoe tot hem richten. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.