Overige vergunningen 31-05-2023

Ingediende aanvragen overige vergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

 • 2023-050682, De Hazelaar, het plaatsen van een afvalcontainer van 1 juni tot en met 24 juli 2023 (ontvangen 17-05-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2023-050472, Polderweg/Rondehoep Oost, het aanvragen van een vergunning klein evenement voor “Dag van de Bouw” op zaterdag 17 juni 2023 (ontvangen 17-05-2023);
 • 2023-051392, Holendrechterweg 34, het aanvragen van een evenementenvergunning voor een tennistoernooi  van 15 tot en met 23 juli 2023 (ontvangen 22-05-2023);
 • 2023-050938, Turfstekerspad 1, het aanvragen van een klein evenement “Slotfeest” op vrijdag 30 juni 2023 (ontvangen 21-05-2023);
 • 2023-050881, Aan de Wind 10, het aanvragen van een vergunning klein evenement op zaterdag 17 juni 2023 (ontvangen 21-05-2023);
 • 2023-050750, Wethouder Koolhaasweg 10, het aanvragen van een evenementenvergunning voor “Festival Amstelbad” op zaterdag 16 september 2023 (ontvangen 17-05-2023);
 • 2023-052028, Aan de Wind. Het aanvragen van een vergunning klein evenement op zondag 9 juli 2023 (ontvangen 24-05-2023);
 • 2023-052015, Overweg 124, het plaatsen van een afvalcontainer van 24 mei tot en met 30 juni 2023 (ontvangen 24-05-2023);
 • 2023-051868, de Brug over de Amstel N522, het aanvragen van een evenementenvergunning voor openingsevenement Brug Ouderkerk op zaterdag 15 juli 2023. (ontvangen 24-05-2023);
 • 2023-051781, Dorpsstraat 36, het plaatsen van een steiger voor schilderwerkzaamheden van 22 tot en met 25 mei 2023 (ontvangen 23-05-2023);
 • 2023-051692, Aan de Wind, het aanvragen van een vergunning klein evenement voor een kinderfeestje op zaterdag 5 augustus 2023 (ontvangen 23-05-2023).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2023-034161, N522 ter hoogte van de brug bij Ouderkerk aan de Amstel, ontheffing geluidhinder voor werkzaamheden van 7 tot en met 12 juni 2023 (verzonden 24-05-2023);
 • 2023-049355, het ophangen van spandoeken om bekendheid te geven aan “Zwemvierdaagse” van 9 tot en met 23 juni 2023 (verzonden 24-05-2023);
 • 2023-038071, ’t Kampje, evenementenvergunning Ouderkerk Culinair op zaterdag 3 juni 2023 (verzonden 25-05-2023);
 • 2023-023949, Ouderkerkerplas, evenementenvergunning Slow Triathlon op zaterdag 24 juni 2023 (verzonden 25-05-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.