Overige vergunningen 30-08-2023

Ingediende aanvragen overige vergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

  • 2023-081627, ’t Ven 24, aanvraag klein evenement voor een straat/sjoelfeest op zaterdag 16 september 2023 (ontvangen 18-08-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-082326, Vondelstraat 2-16, Vosmeerstraat 2-16, het plaatsen van een hoogwerker en ecotoilet van 12 tot en met 15 september 2023 (ontvangen 22-08-2023).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-077561, Hendrick van Avercampweg 55, het plaatsen van een afvalcontainer van 29 september tot en met 10 november 2023 (verzonden 18-08-2023);
  • 2023-072738, Sluisplein 1, het gebruiken van een hijskraan voor het plaatsen van een telecomantenne van 4 tot en met 6 september 2023 (verzonden 22-08-2023);
  • 2023-073401, ’t Kampje, evenementenvergunning Jeu de Boules Kampioenschap Ouderkerk op zondag 3 september 2023 (verzonden 25-08-2023);
  • 2023-050750, Wethouder Koolhaasweg 10, evenementenvergunning Festival Amstelbad op zaterdag 16 september 2023 (verzonden 25-08-2023)

Overige bekendmakingen 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-062271, Hogerlustlaan, verklaring van geen bezwaar straatbarbecue op zaterdag 2 september 2023 (verzonden 18-08-2023);
  • 2023-070769, Ouderkerkerplas, verklaring van geen bezwaar bedrijfsfeest op vrijdag 22 augustus 2023 (verzonden 21-08-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.