Overige vergunningen 29-03-2023

Ingediende aanvragen overige vergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2023-024241, Verbindingsweg 1, ontheffing sluitingsuur op 28 april 2023 (ontvangen 15-03-2023).

Duivendrecht

  • 2023-032115, Dorpsplein, melding klein evenement jubileum 10-jarig bestaan Drechtje (ontvangen 20-03-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-030482, Dorpsstraat 9, ontheffing Alcoholwet van 25 tot en met 29 april 2023 (ontvangen 15-03-2023);
  • 2023-030742, Waver 10, het verlengen van de exploitatievergunning (ontvangen 15-03-2023);
  • 2023-030782, Waver 10, wijziging van het aanhangsel bij de Alcoholwetvergunning (ontvangen 15-03-2023);
  • 2023-032246, verklaring van geen bezwaar voor een motortocht (ontvangen 21-03-2023);
  • 2023-032837, Wethouder Koolhaasweg 4, melding klein evenement voor Koningsspelen op vrijdag 21 april 2023 (ontvangen 22-03-2023);
  • 2023-032844, Wethouder Koolhaasweg 4, melding klein evenement voor Koningsspelen op donderdag 20 april 2023 (ontvangen 22-03-2023).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-010523, parkeerterrein Ouderkerkerplas, evenementenvergunning Kofferbakmarkt 2023 (verzonden 17-03-2023);
  • 2023-023168, ’t Kampje, evenementenvergunning The Passion 2023 (verzonden 24-03-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.